Trappan

Trappan erbjuder kompetensutveckling för professionellt yrkesverksamma inom scen-, ton-, film- och TV-området. Verksamhetens ledningsgrupp har ett unikt samarbete och där finns representerar på ledningsnivå från hela branschen i Västra Götaland inklusive högskolor och arbetsförmedling. Svensk Teaterunion är huvudman.
Ledningsgruppens samlade erfarenhet och kompetens garanterar rätt insats på rätt nivå vid varje tidpunkt.

Trappans kurser syftar till att både fördjupa och bredda deltagarnas kompetens, att stärka deltagarnas möjligheter till försörjning och vidgade nätverk samt till att arbetsgivarna skall finna efterfrågad kompetens i Västsverige. Verksamheten bidrar till konstnärlig utveckling inom scenkonst och film samt fungerar som en plats där professionellt verksamma med olika yrken och erfarenheter, från olika genrer och med olika anställningsformer kan mötas.

Jämställdhet, genusperspektiv och andra kritiska perspektiv integreras i hela verksamheten.

Kontakt

Trappan Kompetensutveckling
Linnégatan 23, 1 tr
413 04 Göteborg

Kontaktpersoner

Ordförande Ulla Svedin 
E-post:  
Telefon:: 0707-75 59 80 

Verksamhetsledare Sassa Wickman
E-post:   
Telefon: 0706-16 14 87

Kurskoordinator Erik Bergstrand 
E-post:  
Telefon: 0767-69 03 36

Hemsida: www.trappan.net

Kultursekretariatets handläggare

Bild på Ann-Charlott Eklund

Ann-Charlott Eklund
Kultursamverkansmodellen, teater

Telefon: 010-441 21 70  

Anteckningar

 }tti5{%vmlqvH|zixxiv5vm|{i{{i5%wqksuivH|zixxiv5vm| mzqs5jmzo{|zivlH|zixxiv5vm|uiqt|wBivv4kpiztw||5mst}vlH%vozmoqwv5{mivv4kpiztw||5mst}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rmvv%y5pwtu{|zivl5rmzvjmzoH%vozmoqwv5{mrmvv%y5pwtu{|zivl5rmzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m