Berättarföreningen Tellus

Berättarföreningen Tellus är en ideell förening verksam i Sverige, Norge och Finland. Tellus övergripande syfte är att främja inflytande och delaktighet, mångfald, kultur och idéutveckling samt läs- och skrivutveckling genom att erbjuda berättarprogram f ör barn och unga samt världsberättare. Mellan 2010 och 2012 gjorde över 12 000 barn och unga bokdebut och många har redan hunnit medverka vid Bok & Bibliotek!

Ung Berättare (UB) ger barn och unga möjlighet att skapa en egen bok med utgångspunkt i den egna livsvärlden. Programmet riktar sig till barn och unga i Í ldrarna 3 – 19 år och bedrivs i en ämnesintegrerad process under 3-12 månader. Processen organiseras där barnen befinner sig – i förskola, skola, fritids, och ofta i samarbete med bibliotek, entreprenörskapsarenor och kulturaktörer. Arbetslag som vill driva Ung Berättare ges tillgÍ ng till nödvändiga kunskaper och erhåller material och instruktioner för att vägleda eleverna genom fyra faser, från idé till f ärdig bok och spridning vid en lokal bokmässa. I grundutbildningen tydliggörs hur Ung Berättare behöver planeras och relaterar till skolans styrdokument. Berättelsen kan skapas med text, foto, kollage, målningar eller teckningar. Alla sätt att berätta på är ”rätt” och ger alla barn och unga möjlighet att uppleva känslan av att lyckas. Målet är att Ung Berättare, ur barnens perspektiv, leder till ökad känsla av delaktighet och inflytande i skolan, en ökad inre motivation, starkt engagemang för lärande och ett ökat intresse för att skriva och läsa.

Kontakt

Telefon: 0708-635292

Webb: www.ungberattare.se & www.berattarforeningentellus.se

uiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m