Långsiktiga uppdrag

Syfte med stödet

Långsiktiga uppdrag kan ges till institutioner och kulturverksamheter som har omfattande betydelse för regionens kulturella infrastruktur men med andra huvudmän än Västra Götalandsregionen.

Vem kan få

Uppdragen är inte ansökningsbara utan beslutas av kulturnämnden genom överenskommelser och i dialog med verksamheternas styrelser och huvudmän. Uppdragen följs upp årligen och omformuleras vart tredje år med utgångspunkt från aktuella regional- och kulturpolitiska mål, utmaningar och prioriteringar.

Kommunikation

Verksamheter med uppdrag eller stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information och verktyg finns här

Verksamheter med Långsiktiga uppdrag

Bohusläns museum

Borås Konstmuseum

Borås Stadsteater

Dalslands konstmuseum

Folkteatern

Göteborg Film Festival

Hantverkslabbet Dacapo

Innovatum

Konsthallen Lokstallet

Kulturakademin Trappan

KulturUngdom

Läckö slott

Nordiska Akvarellmuseet

Nätverkstan Kultur

Riksteatern Väst

Röda Sten Konsthall

Skövde konstmuseum

Textilmuseet

TILLT

Vara Konserthus

Västergötlands museum

uiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m