Hantverkslaboratoriet & Da Capo

Är du intresserad av äldre byggnader, museiföremål, trädgårdar, kulturlandskap eller stadsmiljöer? Vill du lära dig hur gamla stenskulpturer kan skyddas från nedbrytning eller hur man värderar och restaurerar gamla trähus? Inom ämnet kulturvård kan du studera byggd miljö och materiella föremål i ett historiskt och kulturellt perspektiv.

Kontakt

Telefon: +46 (0)31-786 00 00

Hemsida: http://craftlab.gu.se/
E-post:  

Kontakt 

Peter Bratt

Telefon: 070-082 49 06
 

 

p||xB66kzin|tijHo}5{mkzin|tijHo}5{muiqt|wBxm|mz5jzi||H%vozmoqwv5{mxm|mz5jzi||H%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m