Kultursekretariatets handläggare

Tomas Olsson

Tomas Olsson
Natur och kulturarv, handlingsprogram natur- och kulturturism, utvecklingsplan maritimt och industriellt kulturarv

Telefon: 010-441 21 71  

uiqt|wB|wui{5wt{{wvH%vozmoqwv5{m|wui{5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m