Stöd till läsfrämjande insatser

Kulturnämnden lanserade under 2014 ett särskilt stöd för läsfrämjandeprojekt till regionens mindre kommuner med högst 25 000 invånare.

Syftet med stödet

Skapa förutsättningar för lokala kunskapshöjande insatser på läsområdet som kan bidra till att minska utbildningsklyftorna och vidga invånarnas möjligheter att delta i kulturlivet och samhället.

Vem kan få

Kommuner med högst 25 000 invånare är berättigade att söka. En kommun kan söka som mest 25 000 kronor årligen om man medfinansierar med lika mycket som ansöks. Den kommunala insatsen kan bestå av ekonomiska och/eller personella/materiella resurser. Kostnader för personella/materiella resurser ska vara verkliga kostnader som ska styrkas i budget.

Hur prioriterar vi

Förutsättningar för att få stöd är minst 50 % medfinansiering av projektets totala budget samt att kommunen har högst 25 000 invånare. Det årliga taket som kan ansökas från regionen är 25 000 kronor.

Behandling och beslut

Kulturnämnden  beslutar om medel i den årliga detaljbudgeten och kulturchefen verkställer inkomna ansökningar efter fastställda ansökningsdatum. 
Ansökningar görs på webbformuläret i högerkolumnen.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Kontakt

Eira Högforsen

Eira Högforsen
Telefon: 010-441 33 12  

Ansök nu

Ansök om Läsfrämjandestöd

Du kan ansöka om Läsfrämjandestöd tre gånger om året.
15/1 - 15/2
15/3 - 17/4
15/9 - 16/10

uiqt|wBmqzi5pwonwz{mvH%vozmoqwv5{mmqzi5pwonwz{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m