Sök Läsfrämjandestöd

Kan endast sökas av kommuner med mindre än 25 000 invånare. Det högsta belopp som kan ansökas från Västra Götalandsregionens kulturnämnd är 25 000 kronor.

Återrapportering ska inskickas senast tre månader efter att projektet avslutats.

PROJEKTBESKRIVNING
BUDGET
INTÄKTER
ANDRA INSATSER OMRÄKNAT I KRONOR
SAMARBETSPARTNERS/MEDFINANSIÄRER
KOSTNADER
 

uiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m