Litterärt arrangörsstöd

Syftet med stödet

Kulturnämnden lanserar under 2014 ett litterärt arrangörsstöd som syftar till att skapa litterära mötesplatser i hela Västra Götaland och skapa möten mellan författare/publicister och allmänheten.

Vem kan få

Stödet kan sökas av kommuner och/eller organisationer för att arrangera offentliga litterära möten. Arrangörsstödet ska subventionera kostnaderna för att engagera författare och publicister. Stödet är ett komplement till regionens arrangörsstöd för barn och unga som i första hand vänder sig till författarbesök på grundskola och gymnasium.

Hur prioriterar vi

Den totala årliga budgeten är på 200 000 kronor med tre ansökningstillfällen per år. Ansökningar beviljas så länge det finns pengar kvar under ett budgetår. Man kan söka 50 % av kostnaden för den del i arrangemanget som avser författarens eller publicistens arvode och omkostnader för resa, traktamente och logi.

Man kan inte söka för kostnader av lokaler, personal eller teknik i samband med ett arrangemang eller festival.

Om kriterierna är uppfyllda beviljas ansökningarna så länge det finns pengar kvar men om ansökningarna är fler än det finns kvarvarande medel prioriteras arrangemang som vänder sig till nya målgrupper, på otraditionella mötesplatser eller med innovativt publikarbete.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Behandling och beslut

Kulturnämnden beslutat om medel i den årliga detaljbudgeten.

Kulturchefen beslutar om inkomna ansökningar efter fastställda ansökningsdatum.

Ansökningar görs via webbformuläret i högerkolumnen. 

Kontakt

Eira Högforsen

Eira Högforsen
Telefon: 010-441 33 12  

Ansökningsdatum

1:e ansökningstillfället
1 februari 2016

2:e ansökningstillfället
15 april 2016

3:e ansökningstillfället
15 oktober 2016

Sök Litterärt arrangörstöd

Ansök om Litterärt arrangörsstöd här

uiqt|wBmqzi5pwonwz{mvH%vozmoqwv5{mmqzi5pwonwz{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m