Litterärt arrangörsstöd

Från 1 januari 2017 överförs hanteringen av det litterära arrangörsstödet till Kultur i Väst. Ansökningar som inkommit till koncernavdelning kultur innan den 15 februari kommer att överföras till Kultur i Väst för beslut. Det gör att beslut kan fördröjas något under överlämningsfasen.

Från och med 15 februari 2017 övergår hanteringen av Västra Götalandsregionens litterära arrangörsstöd till Kultur i Väst. I och med att stödet flyttas kommer en översyn att göras och  gällande kriterier och ansökningstillfällen ses över och anpassas. Under april månad beräknas detta vara klart och information om förutsättningar och söktillfällen att presenteras. Du kommer kunna läsa mer om det här: www.kulturivast.se/litteratur

Kontakt

Eva Fred
 

uiqt|wBm%vi5nzmlHs}t|}zq%vi{|5{mm%vi5nzmlHs}t|}zq%vi{|5{muiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m