Sök Litterärt arrangörsstöd

Arrangörsstödet ska subventionera kostnaderna för att engagera författare och publicister. Man kan söka halva kostnaden för den delen som avser författarens eller publicistens arvode och omkostnader för resa, traktamente och logi vid ett arrangemang. Man kan inte söka för lokaler, personal eller teknik i samband med ett arrangemang eller festival. Stödet avser offentliga arrangemang.

För fattarbesök i skolan, sök regionalarrangörstöd för barn och unga.
Till arrangörsstödet Barn och unga

Återrapportering ska inskickas senast tre månader efter att projektet avslutats.

Organisationsform


PROJEKTBESKRIVNING
SAMARBETSPARTNERS
BUDGET
INTÄKTER
KOSTNADER

uiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m