Pensionärsorganisationer

Syftet med stödet

Regionen stödjer pensionärsorganisationer för att ge pensionärsgrupper möjlighet att utveckla sina intressen samt driva angelägna frågor.

Vem kan få

Bidraget går till pensionärsorganisationers distriktsorganisationer. Organisationen skall vara en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Hur prioriterar vi

Bidraget bygger på antal medlemmar.

Behandling och beslut

Ett förskott av bidraget betalas ut i januari och är 30% av föregående års bidrag. Efter inlämnande av redovisningsblankett, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, revisionsberättelse och ekonomisk redovisning utbetalas resterande 70%, men då beräknat och justerat med årets bidrag.

uiqt|wBivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m