Politiska ungdomsförbund

Syftet med stödet

Regionens mål med bidragsgivning till de politiska ungdomsförbundens distriktsorganisationer är att stödja en verksamhet som syftar till att utveckla organisationens ideologiska, demokratiska, sociala och opinionsbildande funktioner.

Vem kan få

Stödet ges till de politiska ungdomsorganisationer vars moderparti finns representerat i regionfullmäktige.

Hur prioriterar vi

Organisationen redovisar verksamheten i verksamhetsberättelse med tillhörande handlingar (årsmötesprotokoll, revisionsberättelse, ekonomisk redovisning).

Behandling och beslut

Kulturnämnden fastställer inför varje budgetår hur stor summa som ska fördelas till de politiska ungdomsförbunden. Bidraget fördelas med en fast bidragsdel (20%) för politisk informationsverksamhet som är lika stor för varje distrikt och en rörlig del (80%) som fördelas efter den gällande mandatfördelningen i regionfullmäktige.

Bidraget utbetalas två gånger per år, hälften i januari och hälften i juni månad. Bidraget betalas ut med en summa till varje förbund oavsett hur många distrikt varje ungdomsförbund har i regionen. Varje ungdomsförbund tar ansvar för att fördela det regionala stödet till respektive distrikt i regionen.

uiqt|wBivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m