Ansökningsdatum

2:a ansökningstillfället
15 september 2016
Stöd som söks senast den 15 september beslutas i kulturnämnden den 8 december.

OBS! Om sista ansökningsdag infaller på en helgdag flyttas den automatiskt fram till nästkommande vardag

uiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m