Redovisning utvecklingsprojekt

Återrapportering av beviljade medel till utvecklingsprojekt ska lämnas till koncernavdelning kultur inom tre månader från det att projektet avslutats.

Redovisning, hur går den till?

Beviljats stöd från höst 2015 och framåt?

För att att redovisa gör du enligt följande:

  1. Logga in i Researchweb, https://www.researchweb.org/is/vgrutveckling/
  2. Klicka på "Mina sidor" och därefter "Mina ansökningar" i vänstermenyn.
  3. Klicka på diarienumret på den ansökan du vill redovisa.
  4. Klicka på "ändra" i toppmenyn.
  5. Scrolla längst ned i din ansökan och fyll i redovisningsdelen (med röda rubriker).
  6. Till sist, klicka på "Spara".

Beviljats stöd innan höst 2015?

Ni redovisar med angiven redovisningsblankett i högerkolumnen.

Rapporten skickas till:

Koncernavdelning kultur
Box 1091
405 23 Göteborg

eller mailas till   (uppge alltid referensnummer)

Märk kuvertet PROJEKTREDOVISNING och glöm inte att ange projektets referensnummer (som ni fick när ansökningen skickades in) i rapporten.

Redovisningsmall

uiqt|wBzmoqwvmv{p}{5ow|mjwzoH%vozmoqwv5{mzmoqwvmv{p}{5ow|mjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m