Internationella stöd

Här kan du söka stöd för samarbete med parter i Vilniusregionen eller North East England.

Syfte med stöden

Stödet är till för att stimulera till nya samarbeten eller utveckla de redan befintliga och inom de områden som avtalet omfattar. I ansökan ska det bifogas en skriftlig överenskommelse om samarbete mellan den sökande organisationen och dess partner i respektive region. Ansökan kan bara avse kostnader för sökande organisation. Partnerns kostnader ska bekostas av respektive region eller annan organisation. Ett intyg ska bifogas om att partnern söker och har utsikt att få nödvändigt stöd för sin del av projektet.

Vem får söka?

Juridiska personer – till exempel ideella föreningar, ekonomiska föreningar, kommuner, aktiebolag utan vinstintresse, stiftelser, trossamfund. Verksamheten får inte bedrivas med vinstintresse. Det ska också finnas en skriftlig överenskommelse om samarbete mellan den sökande organisationen och dess partner i Vilniusregionen eller i North East England.

Vänligen läs avtalen i högerspalten för den region du avser att söka stöd för samarbeten inom.

Hur prioriterar vi?

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån kulturnämndens strategiområden i kulturstrategin samt dess relevans i förhållande till de samarbetsavtal som tecknats mellan kulturnämnden, North East Cultural Partnership och Vilnius Development Region.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här 

Behandling

Ansökan skrivs på blankett som finns i högerspalten. Blanketten kommer att finnas tillgänglig från och med den 1 januari 2017. Bifoga relevanta bilagor. Ansökan kan skickas via post eller e-post. Adress finns i blanketten i högerspalt. Ansökan ska vara koncernavdelning kultur tillhanda senast 28 februari 2017.

Besked om beviljade stöd ges på denna hemsida senast 31 mars. Aktörer som beviljats stöd blir kontakade via epost.

Ansökan är stängd

Ansökan för 2017 är stängd.

Kontakt

Rolf Malm
E-post:  
Telefon: 0708-27 51 85

uiqt|wBzwtn5uituH%vozmoqwv5{mzwtn5uituH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m