Konstvandringar

Syfte

I Västra Götaland finns ett tjugotal konstvandringar som tillsammans lockar över 200 000 konstintresserade varje år. Konstvandringarnas syfte är att tillgängliggöra konst för en bred publik. Samtidigt lyfts den offentliga konsten i länets orter fram på ett tydligare sätt. Västra Götalandsregionen ger stöd till alla konstvandringar som har kommunalt stöd.

Bedömning

Bedömningen av vilka ansökningar som ska föreslås få medel görs av ansvarig tjänsteman på koncernavdelning kultur och beslutet tas av kulturchefen.

Formella krav

Stöd till konstvandring kan sökas av ideella organisationer som planerar att genomföra en konstvandring i en eller fler av de kommuner som finns inom Västra Götalandsregionens geografiska gränser.

En kommun som anordnar en konstvandring i egen regi kan inte få medel från Västra Götalandsregionen.

Belopp

Principen är enkel: Västra Götalandsregionens kulturnämnd stödjer konstvandringen med lika mycket som den aktuella kommunen går in med.

Ansökan

För att ansöka om stöd till konstvandring skickas kommunens beslut om finansiering till ansvariga tjänsteman på koncernavdelning kultur tillsammans med en beskrivning av konstvandringen som ska genomföras. Beslut om stödet tas löpande under året.

Ansökan om bidrag för konstvandring måste sökas innan konstvandringen äger rum.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här[JN1] 


 [JN1]http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Kultur/Utvecklingsmedel-till-kultur/Visa-stod-fran-VGR/

Kontakt

Bild på Anna Karlsson

Anna Karlsson

Telefon: 0701-49 25 75  

Ansökningen är stängd

Stödet kan sökas vid fyra tillfällen under 2017

1:e ansökningstillfället 15/1 - 15/2

2:a ansökningstillfället 15/3 - 17/4

3:e ansökningstillfället 15/7 - 15/8

4:e ansökningstillfället 15/9 - 16/10

uiqt|wBivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{mjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m