Konstvandringar

Syfte

I Västra Götaland finns ett tjugotal konstvandringar som tillsammans lockar över 200 000 konstintresserade varje år. Konstvandringarnas syfte är att tillgängliggöra konst för en bred publik. Samtidigt lyfts den offentliga konsten i regionens orter fram på ett tydligare sätt. Västra Götalandsregionen ger stöd till alla konstvandringar som har kommunalt stöd.

Bedömning

Bedömningen av vilka ansökningar som ska föreslås få medel görs av ansvarig tjänsteman inom kultursekretariatet och beslutet tas av kulturchefen.

Formella krav

Stöd till konstvandring kan sökas av ideella organisationer som planerar att genomföra en konstvandring i en eller fler av Västra Götalandsregionens kommuner.

En kommun som anordnar en konstvandring i egen regi kan inte få medel från Västra Götalandsregionen.

Belopp

Principen är enkel: Västra Götalandsregionens kulturnämnd stödjer konstvandringen med lika mycket som den aktuella kommunen går in med.

Ansökan

För att ansöka om stöd till konstvandring skickas kommunens beslut om finansiering in till kultursekretariatets ansvariga tjänsteman tillsammans med en beskrivning av konstvandringen som ska genomföras. Beslut om stödet tas löpande under året.

Kontakt

Bild på Anna Karlsson

Anna Karlsson

Telefon: 0701-49 25 75  

uiqt|wBivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{mjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m