Uppdragsbaserat verksamhetsstöd

Syfte med stödet

Uppdragsbaserade verksamhetsstöd ges till bolag och förvaltningar som är helägda av Västra Götalandsregionen.

Vem kan få

Uppdragen är inte ansökningsbara utan beslutas av kulturnämnden genom överenskommelser och i dialog med verksamheternas styrelser och huvudmän. Uppdragen följs upp årligen och omformuleras vart tredje år med utgångspunkt från aktuella regional- och kulturpolitiska mål, utmaningar och prioriteringar.

Verksamheter med Uppdragsbaserat verksamhetsstöd

Bolag och förvaltningar som är helägda av Västra Götalandsregionen.

Billströmska Folkhögskolan

Dalslands Folkhögskola

Film i Väst AB

Fristads Folkhögskola

Grebbestads Folkhögskola

Göteborgs Folkhögskola

GöteborgsOperan AB

Göteborgs Symfoniker AB

Konstenheten

Kultur i Väst

Regionteater Väst AB

Vara Folkhögskola

Västarvet

uiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m