Verksamhetsstöd

Syfte med stödet

Ges till verksamheter som bedöms vara viktiga i regionens kulturpolitiska infrastruktur samt har en kontinuerlig och långsiktig verksamhet.

Vem kan få

Stödet kan inte sökas. En verksamhet kan tilldelas ett verksamhetsstöd genom beslut av kulturnämnden.

Verksamhetsstöd beslutas årligen i kulturnämndens detaljbudget men med avsikt att vara ett stöd tillsvidare förutsatt att verksamheten fortsatt existerar och utvecklas i enlighet med kulturnämndens fastställda kriterier och mål för stödet.

Kriterier för verksamhetsstöd

Utifrån sin verksamhetsidé förutsätter det regionala stödet att verksamheten utvecklar följande:

  • Vidgat deltagande – betyder att organisationen ska engagera och kännas angelägen för ett bredare urval av invånare
  • Regional relevans - betyder att organisationen gör en vidare skillnad än enbart på sin lokala ort
  • Samarbete – betyder att organisationen ska samverka med andra aktörer och nya målgrupper
  • Medfinansiering – betyder att organisationen har en stark och stabil ekonomi som också får ekonomiskt stöd från andra håll

Uppföljning

  • Insända årliga verksamhetsberättelser till koncernavdelning kultur
  • Kontinuerliga uppföljningsdialoger med Västra Götalandsregionens kulturnämnd/koncernavdelning kultur

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här 

Verksamheter som erhåller verksamhetsstöd

Danscentrum Väst

Folkmusik i Väst

Föreningsarkiven

Författarcentrum Väst

Grafik i Väst

Göteborg Artist Center

Hembygd Väst

Hemslöjdsförbunden

Konstnärscentrum Väst

Lokalhållarna

Maritimt i Väst

Musikcentrum Väst

NAV – Industrihistoria och arbetslivsmuseum i Väst

Stiftelsen Konsthantverkscentrum

Svensk Form Väst

Sveriges Konstföreningar Västra Götaland

Teatercentrum Västra

Kontakt

Eira Högforsen

Eira Högforsen
Telefon: 010-441 33 12 

uiqt|wBmqzi5pwonwz{mvH%vozmoqwv5{mmqzi5pwonwz{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m