Digitaliseringstöd

Sedan 2011 är det möjligt att söka stöd för digitalisering av biografer från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

  • Stödet kan sökas av kommuner i Västra Götaland (till skillnad från stödet som man kan söka från Svenska Filminstitutet där biografägaren står för ansökan).
  • Den kommunala medfinansieringen måste vara beslutad och klar. Stödet från Västra Götaland kan inte överstiga den kommunala insatsen och maxbeloppet är 200 000 kronor.
  • Ansökan skall innehålla en utvecklingsplan och finansieringsplan inklusive beslut om kommunens insats.

Vi uppmuntrar kommunerna att också söka stöd från Leader, lokala stiftelser och Svenska Filminstitutet.

Intresset för digitaliseringsstöd har varit stort vid varje ansökningstillfälle och du/ni som söker kan därför inte räkna med att erhålla maxbeloppet på 200 000 kronor. Vid bedömningen kommer vi att titta på hela finansieringen och ta ställning till geografi, kommunens storlek, nuvarande verksamhet, utvecklingsplan och övriga finansiärer.

Kommunikation

Projekt och verksamheter som får stöd från Västra Götalandsregionen ska i all sin kommunikation kring projektet eller verksamheten väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens logotyp.

Mer information, logotyp och verktyg finns här

Ansök nu

Ansökan skickas till
Koncernavdelning kultur
Box 1091
405 23 Göteborg

Du kan ansöka om Digitaliseringsstöd tre gånger om året.
15/1 – 15/2
15/3 – 17/4
15/9 – 16/10

Kontakt

Ylva Gustafsson

Telefon: 010-441 33 13
 

uiqt|wB%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{m%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m