Digitaliseringstöd

Sedan 2011 är det möjligt att söka stöd för digitalisering av biografer från Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

  • Stödet kan sökas av kommuner i Västra Götaland (till skillnad från stödet som man kan söka från Svenska Filminstitutet där biografägaren står för ansökan).
  • Den kommunala medfinansieringen måste vara beslutad och klar. Stödet från Västra Götaland kan inte överstiga den kommunala insatsen och maxbeloppet är 200 000 kronor.
  • Ansökan skall innehålla en utvecklingsplan och finansieringsplan inklusive beslut om kommunens insats.

Vi uppmuntrar kommunerna att också söka stöd från Leader, lokala stiftelser och Svenska Filminstitutet.

Intresset för digitaliseringsstöd har varit stort vid varje ansökningstillfälle och du/ni som söker kan därför inte räkna med att erhålla maxbeloppet på 200 000 kronor. Vid bedömningen kommer vi att titta på hela finansieringen och ta ställning till geografi, kommunens storlek, nuvarande verksamhet, utvecklingsplan och övriga finansiärer.

Beviljat stöd för digitalisering

Ansökan skickas till:

Koncernavdelning kultur
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Kontakt

Bild på Ylva Gustafsson

Ylva Gustafsson

Telefon: 010-441 33 13 

Ansökningsdatum

Stödet kan sökas vid tre tillfällen under 2015

1:e ansökningstillfället 2015
15 februari 2015 

2:e ansökningstillfället 2015
15 april 2015 

3:e ansökningstillfället 2015
15 oktober 2015

uiqt|wB%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{m%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m