Vad tycker du om det öppna nämndmötet?

Västra Götalandsregions kulturnämnd höll sitt första öppna sammanträden den 20 mars i Borås som en del i uppdraget att föra en dialog med medborgarna. Vi vill gärna veta vad du tycker om mötet!

Enkäten består av 16 frågor som ger oss värdefulla synpunker på mötet. Ditt svar är givetvis anonymt.
Stort tack på förhand!

1. Deltog du i mötet som:

3. Vad tycker du om mötet som helhet?


4. Fler synpunkter på mötet
5. Vad tycker du om frågestunden?


6. Fler synpunkter på frågestunden
7. Tycker du att det var lätt att hänga med i mötet?


8. Har du som besökare fått en bättre inblick i kulturnämndens arbete av mötet?


9. Tycker du som politiker att öppna möten är ett bra sätt att föra dialog med medborgare?


10. Skulle du vilja att kulturnämnden har fler öppna möten?


12. Tog du del av mötet via Bambuser (streamad video över internet)?

13. Skulle du vara intresserad av att ta del av fler möten via Bambuser?

14. Tog du del av de digitala handlingar som rörde mötet?

15. Var de lätta att hitta och förstå?


uiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m