Tack för ditt svar!

Ditt svar har registrerats och vi tackar för din tid! Svaren kommer att vara en viktig del av vår utvärderingen av mötet.

Fortsätt gärna följa kulturnämndens arbete på webben, Twitter och Youtube! 

www.vgregion.se/kultur

Logga Twitter @vgrkultur
Logga Youtube user/vgrkultur

uiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m