Kulturnämnden svarar

Dokument där kulturnämnden svarar på skriftligt inkommen fråga i medborgardialogen som ej hann besvaras under mötet. 

Läs dokumentet.

uiqt|wB&jrwzv5{swoH%vozmoqwv5{mjrwzv5{swoH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m