Kontakt

Här hittar du en lista över samtliga medarbetare på koncernavdelning kultur. Post- och besöksadress till oss hittar du i högerkolumnen på sidan.

Gemensamma funktioner

Staffan Rydén

Staffan Rydén

Kulturchef
Telefon: 070-082 45 58
 

Mer om Staffan

Bild på Jonathan Neselrot

Jonathan Neselrot

Kommunikatör
Telefon: 0702-12 50 72
 

Bild på Anna Karlsson

Anna Karlsson

Administrativ koordinator
Kontakt: utvecklingsprojekt och Frispel
Telefon: 0701-49 25 75
 

Bild på Maria Hessman

Maria Hessman

Nämndansvarig
Telefon: 0706-59 40 95
 

Anna frykholm

Anna Frykholm

Kommunikatör
Telefon: 070-082 56 82
 

José Lagunas Vargas

José Lagunas Vargas

Kommunikatör (Föräldraledig t.o.m 1 april 2017)
Telefon: 010-441 21 78
 

Rolf Malm

Rolf Malm

Internationell samordnare
Telefon: 0708-27 51 85
 

Mer om Rolf

Dick Wesström

Dick Wesström

Ekonom
Telefon: 0762-91 91 32
 

Mari Nilsson

Mari Nilsson

Utredningsledare
Telefon: 0767-88 26 95
 

Bild på Koen Braak

Koen Braak

Utredare
Telefon: 0700-20 68 67
 

Regionutvecklare kultur

Birgitta Adler

Birgitta Adler

Föreningsliv, ideella sektorn
Telefon: 0761-00 46 68
 

Peter Bratt

Regionutvecklare natur- och kulturarv
Telefon: 070-082 49 06
 

Mer om Peter

Ann-Charlotte Eklund

Ann-Charlott Eklund

Kultursamverkansmodellen, teater
Telefon: 0738-01 01 42
 

Mer om Lotta

 

Sandra Sternad Fackel

Regionutvecklare kultur
Telefon: 0702-36 52 74.
 

Dan Fröberg

Dan Fröberg

Gästateljéer och stipendier
Telefon: 0702-42 50 49
 

Ylva Gustafsson

Ylva Gustafsson

Fria kulturlivet, film, bild och form
Telefon: 0709-74 71 22
 

Mer om Ylva

Jens Lejhall

Jens Lejhall

Folkbildning
Telefon: 0702-28 76 30
 

Mer om Jens

Bild på Sofia Lubian

Sofia Lubian

Regionutvecklare kultur
Telefon: 0700-20 62 49
 

Eira Högforsen

Eira Högforsen

Barn och unga, litteratur, dans
Telefon: 010-441 33 12
 

Mer om Eira

Terese Martinsson 

Regionutvecklare kultur
Telefon: 076-940 25 28
   
Rasoul Nejadmehr

Rasoul Nejadmehr

Forskare
Telefon: 0730-34 67 00
 

Mer om Rasoul

Marian Söderholm

Regionutvecklare kultur (föräldraledig t.o.m november 2017)
Telefon: 076-940 25 28
 

Annika Strömberg

Annika Strömberg

EU-samordnare, stf. kulturchef 
Telefon: 010-441 21 72
 

Post- och besöksadress

Postadress:

Koncernavdelning kultur
Box 1091
405 23 Göteborg

Telefonväxel och fax

Telefon: 010-441 00 00

E-post

 

Besöksadress

Södra hamngatan 37-41
411 06 Göteborg 

uiqt|wB{|inniv5z%ylmvH%vozmoqwv5{m{|inniv5z%ylmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5pm{{uivH%vozmoqwv5{muizqi5pm{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5nz%yspwtuH%vozmoqwv5{mivvi5nz%yspwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBzwtn5uituH%vozmoqwv5{mzwtn5uituH%vozmoqwv5{muiqt|wBlqks5%wm{{|zwuH%vozmoqwv5{mlqks5%wm{{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizq5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muizq5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswmv5jziisH%vozmoqwv5{mswmv5jziisH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBxm|mz5jzi||H%vozmoqwv5{mxm|mz5jzi||H%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4kpiztw||5mst}vlH%vozmoqwv5{mivv4kpiztw||5mst}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wB{ivlzi5{|mzvil5niksmtH%vozmoqwv5{m{ivlzi5{|mzvil5niksmtH%vozmoqwv5{muiqt|wBliv5nzwjmzoH%vozmoqwv5{mliv5nzwjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{m%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmv{5tmrpittH%vozmoqwv5{mrmv{5tmrpittH%vozmoqwv5{muiqt|wB{wnqi5t}jqivH%vozmoqwv5{m{wnqi5t}jqivH%vozmoqwv5{muiqt|wBmqzi5pwonwz{mvH%vozmoqwv5{mmqzi5pwonwz{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|mzm{m5uiz|qv{{wvH%vozmoqwv5{m|mzm{m5uiz|qv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzi{w}t5vmrilumpzH%vozmoqwv5{mzi{w}t5vmrilumpzH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqiv5{wlmzpwtuH%vozmoqwv5{muizqiv5{wlmzpwtuH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{mivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBs}t|}zH%vozmoqwv5{ms}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m