Kontakt

Här hittar du en lista över samtliga medarbetare på koncernavdelning kultur. Post- och besöksadress till oss hittar du i högerkolumnen på sidan.

Gemensamma funktioner

Staffan Rydén

Staffan Rydén

Kulturchef
Telefon: 070-082 45 58
 

Bild på Jonathan Neselrot

Jonathan Neselrot

Kommunikatör
Telefon: 0702-12 50 72
 

Bild på Anna Karlsson

Anna Karlsson

Administrativ koordinator
Kontakt: utvecklingsprojekt och Frispel
Telefon: 0701-49 25 75
 

Bild på Maria Hessman

Maria Hessman

Nämndansvarig
Telefon: 0706-59 40 95
 

José Lagunas Vargas

José Lagunas Vargas

Kommunikatör
Telefon: 010-441 21 78
 

Rolf Malm

Rolf Malm

Internationell samordnare
Telefon: 0708-27 51 85
 

Dick Wesström

Dick Wesström

Ekonom
Telefon: 010-441 21 73
 

Mari Nilsson

Mari Nilsson

Utredningsledare
Telefon: 0767-88 26 95
 

Bild på Koen Braak

Koen Braak

Utredare
Telefon: 0700-20 68 67
 

Regionutvecklare kultur

Birgitta Adler

Birgitta Adler

Föreningsliv, ideella sektorn
Telefon: 0761-00 46 68
 

Ann-Charlotte Eklund

Ann-Charlott Eklund

Kultursamverkansmodellen, teater
Telefon: 010-441 21 70
 

Dan Fröberg

Dan Fröberg

Gästateljéer och stipendier
Telefon: 0702-42 50 49
 

Ylva Gustafsson

Ylva Gustafsson

Fria kulturlivet, film, bild och form
Telefon: 010-441 33 13
 

Jens Lejhall

Jens Lejhall

Folkbildning
Telefon: 010-441 21 77
 

Bild på Sofia Lubian

Sofia Lubian

Regionutvecklare kultur
Telefon: 0700-20 62 49
 

Eira Högforsen

Eira Högforsen

Barn och unga, litteratur, dans
Telefon: 010-441 33 12
 

Tomas Olsson

Tomas Olsson

Natur och kulturarv, handlingsprogrammet för utveckling av natur och kulturturism, utvecklingsplan för det maritima och industriella kulturarvet
Telefon: 010-441 21 71
 

Rasoul Nejadmehr

Rasoul Nejadmehr

Forskare
Telefon: 0730-34 67 00
 

Annika Strömberg

Annika Strömberg

EU-samordnare, stf. kulturchef 
Telefon: 010-441 21 72
    

 

Post- och besöksadress

Postadress:

Koncernavdelning kultur
Regionens Hus
405 44 Göteborg

Telefonväxel och fax

Telefon: 010-441 00 00
Fax: 0522 - 67 08 05

E-post

 

Besöksadress

Södra hamngatan 37-41
411 06 Göteborg 

uiqt|wB{|inniv5z%ylmvH%vozmoqwv5{m{|inniv5z%ylmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5n5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5pm{{uivH%vozmoqwv5{muizqi5pm{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBzwtn5uituH%vozmoqwv5{mzwtn5uituH%vozmoqwv5{muiqt|wBlqks5%wm{{|zwuH%vozmoqwv5{mlqks5%wm{{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizq5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muizq5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBswmv5jziisH%vozmoqwv5{mswmv5jziisH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5iltmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4kpiztw||5mst}vlH%vozmoqwv5{mivv4kpiztw||5mst}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBliv5nzwjmzoH%vozmoqwv5{mliv5nzwjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{m%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBrmv{5tmrpittH%vozmoqwv5{mrmv{5tmrpittH%vozmoqwv5{muiqt|wB{wnqi5t}jqivH%vozmoqwv5{m{wnqi5t}jqivH%vozmoqwv5{muiqt|wBmqzi5pwonwz{mvH%vozmoqwv5{mmqzi5pwonwz{mvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|wui{5wt{{wvH%vozmoqwv5{m|wui{5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBzi{w}t5vmrilumpzH%vozmoqwv5{mzi{w}t5vmrilumpzH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{mivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBs}t|}zH%vozmoqwv5{ms}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m