Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Kulturnämnden ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Kulturnämnden ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Västra Götalandsregionen äger och/eller finansierar flera kulturinstitutioner, helt eller delvis.

Beredningen för hållbar utveckling diskuterar, initierar och bereder – det vill säga utreder kulturfrågorna inför beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige. Här diskuterar Västra Götalandsregionens och kommunernas företrädare övergripande, strategiska frågor för kulturen i Västra Götaland.

Kontakt

Maria Hessman

Har du frågor om kulturnämndens arbete kontakta:

Maria Hessman

Nämndansvarig
E-post:  
Telefon: 0706-59 40 95

Kulturnämndens sammanträden 2017

2017-02-02, Vänersborg, Lagergrenska

2017-03-17

2017-04-28

2017-06-15

2017-08-24

2017-09-28

2017-10-26

2017-12-01

 

 

 

uiqt|wBuizqi5pm{{uivH%vozmoqwv5{muizqi5pm{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m