Kulturnämndens protokoll och handlingar 2013

2013-12-11

Protokoll kulturnämnden 2013-12-11

Snabbprotokoll kulturnämnden 2013-12-11

Kallelse och handlingar kulturnämnden 2013-12-11

Programuppdaterat och rättat

Stöd till GöteborgsOperannytt

Synpunkter på uppföljning av kultursamverkansmodellen 2012nytt

Utredningsdirektiv kulturfestivalernytt

Frispel ansökningarkomplettering

Frispel projektbeskrivningarkomplettering 

Partnerskap för interkulturell dialog rättad

Medel till Film i Väst för filmavtalnytt ärende

Motion kulturarvsskolor komplettering

Näringslivsutveckla kultursektorn - avrapportering rättad

Investeringsstöd till Västergötlands museumextraärende

Parkering Borås

 

2013-10-16

Protokoll kulturnämnden 2013-10-16

Snabbprotokoll ojusterat 131016

Kallelse och handlingar kulturnämnden 2013-10-16

 

2013-09-18

Protokoll kulturnämnden 2013-09-18

Snabbprotokoll från kulturnämndens sammanträde 130918

Kallelse och handlingar kulturnämnden 130918

Ärende 20 Kulturplan Skaraborgnytt!

Info 9 Göteborgs Stadsteaternytt!

Ärende 5 Delårsrapport augusti 2013nytt!

2013-06-12

Protokoll från kulturnämndens sammanträde 130612

Ojusterat snabbprotokoll kulturnämnden 130612

Kallelse och handlingar kulturnämnden 130612

Info 5 Politikerenkät

Ärende 16 Remissvar Jämställt Västra Götaland

Ärende 18 Ändrat datum för kulturnämndens sammanträde

Ärende 19 Utredningsuppdrag Fristadsregion för kulturarbetare

Ärende 20 Namnbyte Vitlycke museum 

 

2013-04-25

Protokoll kulturnämnden 20130425

Snabbprotokoll 130425

Ärende 15 Västarvet budget 2014

Ärende 4 Delårsrapport mars 2013

Kallelse och handlingar kulturnämnden 20130425

 

2013-03-22

Protokoll kulturnämnden 20130322

Snabbprotokoll KUN 130322

Kallelse och handlingar 130322

Info 1 Återrapportering KSU Gullspångsmodellen

Info 1 Återrapportering KSU Gula huset

 

2013-02-01

Protokoll KUN 130201

Snabbprotokoll KUN 130201

Kallelse med handlingar

Anmälningsärenden

Info 2 Digital sänding och lansering kulturstrategi 

Info 6 Översyn av stöd och bidrag - bilagor

Ärende 2 Litteraturutredningen 

Ärende 3 Årsredovisning

Ärende 6 Uppdrag till kulturnämnden i budget 2013 att utreda möjligheterna att spara 10 miljoner

Ärende 8 Återremiss Utvecklingsprojekt - tilldelning av medel Teaterprojektet Bredfjällsspelet

Extraärende 9 Kulturstrategiska uppdrag - uppdragsformuleringar

Länk till Litteraturutredningen SOU 2012:65

Länk till betänkandet Folkbildningens samhällsvärden SOU 2012:72

uiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m