Kulturnämndens protokoll och handlingar 2014

Kulturnämndens sammanträde 2014-12-03

Protokoll Kulturnämnden 2014-12-03

Snabbprotokoll Kulturnämnden 2014-12-03

Kulturnämnden 2014-12-03 Handlingar

Kulturnämndens sammanträde 2014-10-23

Protokoll Kulturnämnden 2014-10-23

Handlingar till sammanträde med Kulturnämnden, KUN 23 oktober 2014

Snabbprotokoll 2014-10-23

Kulturnämndens sammanträde 2014-09-24

Protokoll Kulturnämnden 2014-09-24

Kallelse och handlingar Kulturnämnden 2014-09-24

Snabbprotokoll 2014-09-24

Kulturnämndens sammanträde 2014-06-11

Protokoll kulturnämnden 2014-06-11

Snabbprotokoll 2014-06-11

Kallelse och handlingar 2014-06-11

Tillgängliga och användbara miljöer för utställningar och scenkonst 2014-06-02 uppdaterad

RS beslut om bidrag till Göteborgs kulturkalaskomplettering till Anmälningsärenden

Utvecklingsprojekt Creative Collaborationkorrigering

Ansökan GIBCAkomplettering

 

Kulturnämndens sammanträde 2014-04-25

Protokoll kulturnämnden 2014-04-25

Snabbprotokoll 2014-04-25

Kallelse och handlingar 2014-04-25

Föredragningslistaredigerad

Programredigerad

Anmälningsärendeny

Kulturpris 2014redigerad

Delårsredovisning mars 2014 ny

 

 Kulturnämndens sammanträde 2014-03-20

Protokoll KUN 2014-03-20

Kallelse och handlingar 2014-03-20

Kompletterande handlingar Frispel och statliga tilläggsanslag

Program

 

Kulturnämndens sammanträde 2014-01-30

Protokoll kulturnämnden 2014-01-30

Snabbprotokoll

Kallelse och handlingar 2014-01-30

Anmälningsärendenkomplettering

Svar på remiss Kulturmiljövårdens riksintressen komplettering

uiqt|wB&uizqm5{kpwvjmksH%vozmoqwv5{muizqm5{kpwvjmksH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m