Strategiska områden

Västra Götalandsregionens kulturpolitik förhåller sig till tre övergripande styrdokument: Vision Västra Götaland - Det Goda Livet.
En mötesplats i världen - Kulturstrategi för Västra Götaland.
Västra Götaland 2020 - Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020.

För att konkretisera styrdokumenten inom kulturområdet har Västra Götalandsregionen arbetat fram en kulturplan som binder samman alla dessa styrdokument, och ännu fler på både nationell och internationell nivå. Kulturplanen kan ses som en kompass och karta bland styrdokumenten.

En mötesplats i världen – Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 –

Regionfullmäktige antog i september 2012 en ny kulturstrategi med namnet En mötesplats i världen - Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 –. Strategin utgår från kulturpolitikens fem dimensioner: demokratisk öppenhet, konstnärlig kvalitet, social relevans, ekonomisk potential och regional profilering.

Kulturstrategin pekar också ut fem strategiska områden som vägledande och särskilt viktiga för regionens arbete: ett vidgat deltagande, utvecklade kapaciteter, gynnande av nyskapande, bättre nyttjande av tekniken samt ökad internationalisering.

uiqt|wBrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m