Handlingsplan för mänskliga rättigheter

Kulturnämnden hade en handlingsplan för mänskliga rättigheter 2010-2013. Syftet med handlingsplanen var att kulturnämnden och sekretariatet skulle få ett verktyg för ett systematiskt arbete som främjar mänskliga rättigheter. Handlingsplanen följdes upp 2012 och utvärderades 2013.

Kulturnämnden beslutade i december 2013 att ge kulturchefen i upppdrag att under 2014 ta fram en strategi för att vidga deltagandet i kulturlivet. I det fortsatta arbetet ska de slutsatser som presenterats i uppföljningen och utvärderingen av handlingsplanen för mänskliga rättigheter tas till vara.

Du kan ladda ner handlingsplanen och uppföljningarna som pdf-dokument via länkarna nedan.

Ladda ner Handlingsplan för mänskliga rättigheter

Ladda ner Handlingsplan för mänskliga rättigheter, uppföljning

Ladda ner Handlingsplan för mänskliga rättigheter, utvärdering

En av aktiviteterna i handlingsplanen var att kartlägga jämställdheten i kulturlivet och konstruera ett kulturpolitiskt jämställdhetsindex. Den kartläggningen är avslutad och resultatet presenterades 2011 i rapporten "(O)jämn kultur".

uiqt|wB&rw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{mrw{m5tio}vi{4%vizoi{H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m