Vidga deltagandet

Strategiområdet Vidga deltagandet innebär att genom samverkan med skola, folkbildning,universitet, föreningsliv, arbetsliv och hälso- och sjukvård, aktivt motverka diskrimineringsgrunder, men också geografiska avstånd som hindrar eller försvårar deltagande i regionens kulturliv.

Det innebär också att verka för ett kulturliv som präglas av jämställdhet och interkulturell dialog, att göra särskilda insatser för barn och unga och betrakta kulturengagemanget ur ett livslångt lärande/skapande-perspektiv samt att låta kultursatsningar vara en del av utbildnings- och bildningsarbetet och på så sätt stärka demokratin.

Läs mer om Vidga deltagandetLadda ner Riktlinjer för vidgat deltagade som PDF

Kontakt

Jens Lejhall

Jens Lejhall

Regionutvecklare kultur
Telefon: 010-441 21 77 

uiqt|wBrmv{5tmrpittH%vozmoqwv5{mrmv{5tmrpittH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m