Plattform för interkulturell dialog

Sent 2014 beslutade Västra Götalandsregionen att skapa en samverkansplattform och ett forskningsråd för interkulturell dialog. Syftet: att bidra till att bryta utanförskap och segregation för att skapa en region för alla, där interkulturell dialog är verktyget. Med interkulturell dialog avses dialog som syftar till att skapa rättvisa och goda förutsättningar för alla, det vill säga jämlik tillgång till arbete, bostad, hälsa och utbildning.

Varför behövs en plattform för interkulturella dialog?

Det är genom kunskap, organisationsövergripande samarbete och dialog över kulturella gränser som rättvisa och goda förutsättningar för alla kan skapas.

Vad är forskningsrådet?

Forskningsrådet för interkulturell dialog är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Högskolan väst vars syfte är kompetensutveckling och nyttiggörande av forskning gällande interkulturell dialog.

Aktiviteter

I högerspalten listar vi aktiviteter som är plattformen för interkulturell dialog genomför. Klicka på länkarna för att lära dig mer eller i förekommande fall, anmäla dig till dagarna.

Kontakt

Rasoul Nejadmehr

Rasoul Nejadmehr

Regionutvecklare kultur
Telefon: 0730-34 67 00
 

Om Plattform för interkulturell dialog

Samverkansplattformen för interkulturell dialog är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och regionutvecklings- nämnd samt folkhälsokommittén och kommittén för rättighetsfrågor.

Plattformen ska samordna insatser som har bäring på att bryta segregation och öka invånarnas delaktighet oavsett bakgrund.

Läs mer om Forskningsrådet för interkulturell dialog på fid.nu

uiqt|wBzi{w}t5vmrilumpzH%vozmoqwv5{mzi{w}t5vmrilumpzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m