Utveckla kapaciteter

Strategiområdet Utveckla kapaciteter innebär att utveckla Västra Götalandsregionen som resurs för kommuner, fria kulturutövare och oetablerade kulturföretagare i samverkan med universitet och civilsamhälle. Inte bara när det gäller pengar, utan också vad gäller initiering av forskning samt samordning, kompetens, teknik.

Inom strategiområdet ryms även att bidra till en metodutveckling inom samhällsplaneringen som stärker kulturens roll och utgår från lokalsamhällets behov och resurser.

Kontakt

Ann-Charlott Eklund

Ann-Charlott Eklund

Regionutvecklare kultur

Telefon: 010-441 21 70 

uiqt|wBivv4kpiztw||5mst}vlH%vozmoqwv5{mivv4kpiztw||5mst}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m