Gynna nyskapande

Strategiområdet Gynna nyskapande innebär att skapa förutsättningar för den nyskapande konsten oavsett var den dyker upp. Det innebär att utarbeta en långsiktig strategi för att möta kulturinstitutionernas kostnadskris, vilken annars kan skapa konflikter inom kulturlivet.

Inom stragiområdet ryms även att bidra till att det spänningsladdade förhållandet mellan etablerade kulturinstitutioner och det friakulturlivet kommer till uttryck i produktiv samverkan samt att stimulera kulturformer som utmanar det nuvarande samhället och dess kulturliv.

Kontakt

Ylva Gustafsson

Ylva Gustafsson

Regionutvecklare kultur

Telefon: 010-441 33 13 

uiqt|wB%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{m%yt%vi5t5o}{|in{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m