Nyttja tekniken

Strategiområdet Nyttja tekniken innebär att utnyttja digitaliseringens revolutionerande möjligheter vad gäller skapande, förmedling och tillägnelse av konst och kultur.

Digitaliseringen tycks innebära ett grundskott mot den hävdvunna skillnaden mellan kulturskapare och konsument. Det betyder bland annat att minnesinstitutionernas samlingar och kompetenser kan tas tillvara, exponeras och brukas – konstnärligt, pedagogiskt, vetenskapligt – på ett helt nytt sätt, givet att de besvärliga frågorna om upphovsrätt når en lösning.

Kontakt

Ann-Charlott Eklund

Ann-Charlott Eklund

Regionutvecklare kultur

Telefon: 010-441 21 70 

uiqt|wBivv4kpiztw||5mst}vlH%vozmoqwv5{mivv4kpiztw||5mst}vlH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m