Öka internationaliseringen

Strategiområdet Öka internationaliseringen innebär att utvidga och fördjupa kulturutbytet med andra regioner inom och utanför EU, både vad gäller enskilda konstnärer och via festivaler, men också genom kunskapsutbyte och fortbildningsinsatser i samverkan med internationella partners.

Det innebär också att verka för ett demokratiskt kulturliv via internationella nätverk och organisationer. Det internationella arbetet syftar också till att motverka främlingsfientliga stämningar och öka förståelsen för olika kulturformer samt att utvidga Västra Götaland som gränsland och mötesplats till att omfatta hela världen.

Kontakt

Bild på Annika Strömberg

Annika Strömberg

Regionutvecklare kultur
Telefon: 031-705 17 94 

uiqt|wBivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{mivvqsi5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{mqvnw5s}t|}zH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m