En mötesplats i världen

Kulturstrategi för Västra Götaland 2012 -

Sedan 2012 har Västra Götalandsregionen en ny kulturstrategi som fått namnet ”En mötesplats i världen”. Där anger nu Västra Götalandsregionen vad den framtida kulturpolitiken ska fokusera på. Den beskriver kulturpolitikens fem dimensioner och pekar ut fem strategiska områden som är särskilt viktiga att arbeta med framöver.

Strategin är kulturnämndens övergripande dokument som kommer att konkretiseras i nya kulturplaner som i sin tur ligger till grund för uppdrag till verksamheter, projektmedel och andra stöd som kulturnämnden fördelar. 
Kulturstrategi sätter riktningen för Sveriges största kulturregion.

 

En mötesplats i världen - Västra Götalandsregionens kulturstrategi som antogs 12-09-18 av regionfullmäktige i Västra Götaland, finns att ladda ner som PDF i högerkolumnen.

uiqt|wB&rmvv%y5pwtu{|zivl5rmzvjmzoH%vozmoqwv5{mrmvv%y5pwtu{|zivl5rmzvjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m