Miljö

Göteborgspriset för hållbar utveckling

Göteborgspriset för hållbar utveckling

Se utdelningen av Göteborgspriset för hållbar utveckling via webben! Årets vinnare på temat sol och energieffektivisering.

Från frukostseminarium Från utdelningen av Göteborgspriset

Stöd för VG2020

Stöd för VG2020

Sök stöd enligt VG2020 - utvecklingsstrategi för Västra Götaland! Miljönämnden stödjer utvecklingsprojekt inom hållbara produkter, energi, livsmedel och transporter!

Handlingsprogram

Med blicken framåt för en bättre miljö

Med blicken framåt för en bättre miljö

Tydliga mål i Västra Götalandsregionens miljöprogram 2014-2016 gäller för alla verksamheter i vår egen organisation.

Miljöarbetet inom VGR

Klimatstrategi

Smart Energi
Klimatstrategi

Kommuner, företag och organisationer är välkomna att medverka i överenskommelser kring klimatstrategin för Västra Götaland. Tillsammans kan vi bryta beroendet av fossil energi till 2030.

Överenskommelser i klimatarbetet

EU portal

EU-portalen
EU portal

Bli mer delaktig och hitta aktuell info - se portalen för EU-relaterat arbete  i Västra Götaland.

Under "Ämnesområde" och "Miljö" kan du hitta ingångar till samarbeten.

www.vgregion.se/eu

Studio Re:design

Studio Re:design
Studio Re:design

Studio Re:design växlar upp till Re-Textile.
Vi vill öka den kommersiella potentialen och industrialisera redesign och återbruk av textilspill och överskott.

Studio Re:design

www.vgregion.se/miljo

Västra Götalandsregionen ska främja en god miljö på två sätt, ihop med andra aktörer i Västsverige och genom insatser inom vår egen organisation. 

Vill du se din idé växa?

Västra Götalandsregionens miljönämnd driver och ger stöd till strategiska utvecklingsinsatser och projekt. Vi samverkar med viktiga miljöaktörer som kommuner, länsstyrelse och andra myndigheter, näringsliv och organisationer. Tillsammans bidrar vi till en miljömässigt hållbar utveckling i Västra Götaland. 

Västra Götalandsregionen ska som stor organisation sträva efter att vara en föregångare genom det egna miljöarbetet. Genom att själva ställa höga miljökrav påverkar vi också utvecklingen på miljöområdet. 

Följ oss!


TwitterYoutubeFacebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Vårt nyhetsbrev Drivkraft Miljö

Aktuellt miljö

Kalender miljö

 Miljösekretariatet twittrar


 

 

 

Kraftsamling för mer biogas i Västra Götaland

- för klimatet och fler gröna jobb

Power Väst - - nätverket för mer vindel och fler vindkraftsjobb
Klimatstrategi för Västra Götaland

- regional samverkan med överenskommelser för att minska beroendet av fossila bränslen och skapa nya jobb

Energieffektiva byggnader

Miljönämnden arbetar för en stärkt västsvensk byggmarknad

VG2020

Strategin Västra Götaland 2020 är en gemensam vägvisare för dem som bidrar till och vill påverka Västra Götalands utveckling.

Botaniska trädgården i Göteborg

- en del av Västra Götalandsregionen

Design med Omtanke Design med Omtanke Tänk om. Gör det före.
Västtrafik Västtrafik bidrar till samhällsnyttan

- inte minst till bättre miljö

Drivkraft miljö Nyhetsbrev från miljöavdelningen, Koncernkontoret

Läs om miljöinitiativ och resultat i Västra Götaland

Västra Götaland på tre minuter (film) Se filmen Öppna ditt härta - En tre minuters resa genom Västra Götaland.

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{m