Miljö

Hållbar energi

Hållbar energi
Hållbar energi

Var med och skynda på omställningen till hållbar utveckling!
Sök stöd till utvecklings-projekt inom hållbara produkter, energi,  livsmedel och transporter!

Våra handlingsprogram

Miljöarbetet i vår organisation

Miljöarbetet i vår organisation

Målen i Västra Götalandsregionens nya miljöprogram 2014 - 2016 gäller för alla verksamheter i vår egen organisation.

Miljöarbetet inom VGR

Smart Energi

Smart Energi
Smart Energi

Kommuner, företag och organisationer är välkomna att medverka i Smart Energis överenskommelser. Tillsammans kan vi bryta beroendet av fossil energi till 2030.

Smart Energi

Har du en innovation med affärspotential?

Nu startar tävlingen för dig som har en hållbar miljöinnovation som är redo att bli en tjänst eller produkt på marknaden.

Green Innovation Contest

Studio Re:design

Studio Re:design
Studio Re:design

Studio Re:design utvecklar prototyper för kläder och inredning med hög design- och modegrad.
Vi vill öka den kommersiella potentialen för redesign.

Studio Re:design

www.vgregion.se/miljo

Västra Götalandsregionen ska främja en god miljö på två sätt, ihop med andra aktörer i Västsverige och genom insatser inom vår egen organisation. 

Vill du se din idé växa?

Vi ska samverka med viktiga miljöaktörer som kommuner, länsstyrelse och andra myndigheter, näringsliv och organisationer. Västra Götalandsregionens miljönämnd driver och ger stöd till strategiska utvecklingsinsatser och projekt. Tillsammans bidrar vi till en miljömässigt hållbar utveckling i Västra Götaland. 

Västra Götalandsregionen ska som stor organisation sträva efter att vara en föregångare genom det egna miljöarbetet. Genom att själva ställa höga miljökrav påverkar vi också utvecklingen på miljöområdet.

Kalender miljö

 Gröna listan


Klimatstrategi för Västra Götaland

- regional samverkan för att minska beroendet av fossila bränslen och skapa nya jobb

Kraftsamling för mer biogas i Västra Götaland

- för klimatet och fler gröna jobb

Power Väst - - nätverket för mer vindel och fler vindkraftsjobb
Västra Götaland på tre minuter (film) Se filmen Öppna ditt härta - En tre minuters resa genom Västra Götaland.
Energieffektiva byggnader

Miljönämnden arbetar för en stärkt västsvensk byggmarknad

Design med Omtanke Design med Omtanke Tänk om. Gör det före.
Västtrafik Västtrafik bidrar till samhällsnyttan

- inte minst till bättre miljö

Miljösekretariatets nyhetsbrev

Läs om miljöinsatser i Västra Götaland

Göteborgs botaniska trädgård Göteborgs botaniska trädgård

- en del av Västra Götalandsregionen


uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{m