Miljö

Göteborgspriset för hållbar utveckling

Göteborgspriset
Göteborgspriset för hållbar utveckling

Se foton och tacktal från utdelningen av Göteborgspriset för hållbar utveckling via webben!. Årets pris till borgmästeren i delnings-staden Seoul.

Göteborgspriset för hållbar utveckling

Lär mer om framtidens mat

Lär mer om framtidens mat
22 november 2016

Den 9 december hålls en - redan fullsatt - konferens med temat ”Your Plate  Our Planet: The Future of Food”. Följ debatten om livsmedel!

Nobel Week Dialogue

Sök finansiering

Sök stöd enligt VG2020 - utvecklingsstrategi för Västra Götaland! Miljönämnden stödjer utvecklingsprojekt inom cirkulär ekonomi, klimat och livsmedel!

Handlingsprogram

Fossiloberoende Västra Götaland

Fossiloberoende Västra Götaland

Hur når vi ett fossiloberoende Västra Götaland till år 2030?
Tyck till om remissen med förslag hur vi bäst ställer om!Delta i processen om strategiska vägval.

Re-textile

Re-textile

En ny cirkulär textlindustri växer nu fram genom Re:textile.
Den kommersiella potentialen utvecklas snabbt för industriell redesign och återbruk av textilspill och överskott.

Re:textileStudio Re:design var upptakten

www.vgregion.se/miljo

Västra Götalandsregionen ska främja en god miljö på två sätt, ihop med andra aktörer i Västsverige och genom insatser inom vår egen organisation. 

Vill du se din idé växa?

Västra Götalandsregionens miljönämnd driver och ger stöd till strategiska utvecklingsinsatser och projekt. Vi samverkar med viktiga miljöaktörer som kommuner, länsstyrelse och andra myndigheter, näringsliv och organisationer. Tillsammans bidrar vi till en miljömässigt hållbar utveckling i Västra Götaland. 

Västra Götalandsregionen ska som stor organisation sträva efter att vara en föregångare genom det egna miljöarbetet. Genom att själva ställa höga miljökrav påverkar vi också utvecklingen på miljöområdet. 

Pressmeddelanden miljö

2016-10-06 06:08:00

Västra Götalandsregionen nominerat till nationellt designpris

Projektet Re:textile tar ett helhetsgrepp för cirk

2016-09-29 06:47:00

Ny cirkulär textilindustri växer fram i Västra Götaland – mitt i prick för Naturvårdsverkets förslag till regeringen

Naturvårdsverket levererar nu utredningen ”Förslag

2016-09-19 13:00:00

Passivhuscentrum kan bli nationellt centrum för hållbart byggande

Regeringen tar initiativ till ett nationellt infor

2016-08-04 07:00:00

Stor satsning på forskningen under Västerhavsveckan 2016

Allmänheten möter forskare och kan själva bli fors

VG2020

 Gröna listan


Följ oss!


TwitterYoutubeFacebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Vårt nyhetsbrev Drivkraft Miljö

Aktuellt miljö

Kalender miljö

 Miljösekretariatet twittrar


 

 

 

Kraftsamling för mer biogas i Västra Götaland

- för klimatet och fler gröna jobb

Power Väst - - nätverket för mer vindel och fler vindkraftsjobb
Klimatstrategi för Västra Götaland

- regional samverkan med överenskommelser för att minska beroendet av fossila bränslen och skapa nya jobb

Energieffektiva byggnader

Miljönämnden arbetar för en stärkt västsvensk byggmarknad

VG2020

Strategin Västra Götaland 2020 är en gemensam vägvisare för dem som bidrar till och vill påverka Västra Götalands utveckling.

Botaniska trädgården i Göteborg

- en del av Västra Götalandsregionen

Design med Omtanke Design med Omtanke Tänk om. Gör det före.
Västtrafik Västtrafik bidrar till samhällsnyttan

- inte minst till bättre miljö

Drivkraft miljö Nyhetsbrev från miljöavdelningen, Koncernkontoret

Läs om miljöinitiativ och resultat i Västra Götaland

Västra Götaland på tre minuter (film) Se filmen Öppna ditt härta - En tre minuters resa genom Västra Götaland.

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m