Miljö

Fossiloberoende Västra Götaland

Fossiloberoende Västra Götaland

Hur når vi ett fossiloberoende Västra Götaland till år 2030? Nu finns 80 förslag hur vi kan ställa om.Följ vår process om strategiska vägval.

Re-textile

Re:textile
Re-textile

Re-Textile växlar upp.
Vi ska öka den kommersiella potentialen och industrialisera redesign och återbruk av textilspill och överskott.

Re:textile

Studio Re:design var upptakten

Med blicken framåt för en bättre miljö

Med blicken framåt för en bättre miljö

Tydliga mål i Västra Götalandsregionens miljöprogram 2014-2016 gäller för alla verksamheter inom vår egen organisation.

Miljöarbetet inom VGR

Klimatstrategi

Smart Energi
Klimatstrategi

Kommuner, företag och organisationer är välkomna att medverka i överenskommelser kring klimatstrategin för Västra Götaland. Tillsammans kan vi bryta beroendet av fossil energi till 2030.

Överenskommelser i klimatarbetet

www.vgregion.se/miljo

Västra Götalandsregionen ska främja en god miljö på två sätt, ihop med andra aktörer i Västsverige och genom insatser inom vår egen organisation. 

Vill du se din idé växa?

Västra Götalandsregionens miljönämnd driver och ger stöd till strategiska utvecklingsinsatser och projekt. Vi samverkar med viktiga miljöaktörer som kommuner, länsstyrelse och andra myndigheter, näringsliv och organisationer. Tillsammans bidrar vi till en miljömässigt hållbar utveckling i Västra Götaland. 

Västra Götalandsregionen ska som stor organisation sträva efter att vara en föregångare genom det egna miljöarbetet. Genom att själva ställa höga miljökrav påverkar vi också utvecklingen på miljöområdet. 

Pressmeddelanden miljö

2016-04-22 06:08:00

Möbelföretagen i Skaraborg startar storskaligt återbruk

För att ta tillvara möbler som annars skulle släng

2016-04-12 12:42:54

Västra Götalandsregionens miljöstipendium 2016 till Rågården

Västra Götalandsregionens miljöstipendium 2016 del

2016-04-07 13:02:00

Två regionala projekt vinnare på sol

Två regionala insatser belönades när Solenergi Sve

2016-03-01 09:41:51

Hur ska Västra Götaland bli fossiloberoende 2030?

Hur kan vi utforma en resepott för koldioxid? Kan

VG2020

 Gröna listan


Följ oss!


TwitterYoutubeFacebook.com/UtvecklingVastraGotaland

Vårt nyhetsbrev Drivkraft Miljö

Aktuellt miljö

Kalender miljö

 Miljösekretariatet twittrar


 

 

 

Kraftsamling för mer biogas i Västra Götaland

- för klimatet och fler gröna jobb

Power Väst - - nätverket för mer vindel och fler vindkraftsjobb
Klimatstrategi för Västra Götaland

- regional samverkan med överenskommelser för att minska beroendet av fossila bränslen och skapa nya jobb

Energieffektiva byggnader

Miljönämnden arbetar för en stärkt västsvensk byggmarknad

VG2020

Strategin Västra Götaland 2020 är en gemensam vägvisare för dem som bidrar till och vill påverka Västra Götalands utveckling.

Botaniska trädgården i Göteborg

- en del av Västra Götalandsregionen

Design med Omtanke Design med Omtanke Tänk om. Gör det före.
Västtrafik Västtrafik bidrar till samhällsnyttan

- inte minst till bättre miljö

Drivkraft miljö Nyhetsbrev från miljöavdelningen, Koncernkontoret

Läs om miljöinitiativ och resultat i Västra Götaland

Västra Götaland på tre minuter (film) Se filmen Öppna ditt härta - En tre minuters resa genom Västra Götaland.

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{m