Bidrag till miljöprojekt

www.vgregion.se/miljoprojekt

Miljönämnden kan stödja nytänkande projekt för utveckling på miljöområdet. Vill du se din idé växa?

Sökande och partner för utvecklingsinsatserna kan vara kommuner, högskolor, föreningar eller organisationer, till exempel i näringslivet.

Miljönämnden kan också bevilja stöd till miljöinriktade projekt eller examensarbeten inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter. 

Inom Kraftsamling Smarta Nät finns möjlighet att söka medel från VGR i särskilda projekt kopplade till KSN aktörer och smarta nät. Fyra utlysningstillfällen finns under 2016.

Västra Götaland 2020

Miljönämnden ger via strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland "Västra Götaland 2020" stöd till insatser i delregionerna inom området " En region som tar globalt ansvar".

Våra handlingsprogram kopplade till VG2020 styr inriktningen för miljönämndens projekt inom energi, livsmedel och transportområdet.

Idéer att inspireras av

De miljöprojekt som redan har fått stöd kanske kan inspirera dig som har en idé eller söker partner för ett eget projekt? Se "Tidigare beviljade miljöprojekt".

Genom att Västra Götalandsregionen bildades 1999 skapades nya möjligheter för regionalt samarbete för miljömässigt hållbar utveckling. Sedan dess har miljönämnden beviljat stöd till hundratals nyskapande miljöprojekt.

Läs gärna miljönämndens riktlinjer, och kontakta vår handläggare inom ämnesområdet, innan du skriver din ansökan om bidrag!

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m