Bidrag till miljöprojekt

www.vgregion.se/miljoprojekt

Miljönämnden kan stödja nytänkande projekt för utveckling på miljöområdet. Vill du se din idé växa?

Västra Götalandsregionens miljönämnd kan bevilja projektmedel till framsynta och konkreta projekt som främjar tillväxt och miljömässigt hållbar utveckling i Västra Götaland. 

Västra Götaland 2020

Miljönämnden kan med stöd av strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland "Västra Götaland 2020" medfinansiera insatser i delregionerna inom området " En region som tar globalt ansvar".

Våra program för hållbar utveckling kopplade till VG2020 styr inriktningen för miljönämndens projekt inom energi, livsmedel och transportområdet.

Program.

Vem kan söka?

Sökande och partner för utvecklingsinsatserna kan vara kommuner, högskolor, föreningar eller organisationer, till exempel i näringslivet. Vi stödjer främst breda och gränsöverskridande samarbeten.

Miljönämnden kan också bevilja stöd till projekt eller examensarbeten inom Västra Götalandsregionens egna verksamheter.

Idéer att inspireras av

De miljöprojekt som redan har fått stöd kanske kan inspirera dig som har en idé eller söker partner för ett eget projekt? Se "Tidigare beviljade miljöprojekt".

Läs gärna miljönämndens riktlinjer, och kontakta vår handläggare inom ämnesområdet, innan du skriver din ansökan om bidrag!

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m