Blanketter och anvisningar för stöd till nya projekt

Så här söker du

Du hittar miljönämndens riktlinjer och blanketter med information om vad som krävs för att bevilja stöd i rutan till höger.

Innan du skickar in ansökan, ta gärna kontakt med en handläggare inom ämnesområdet som projektet handlar om, på miljöavdelningen, Koncernkontoret.

OBS! Miljönämnden beviljar inte stöd till produktutveckling eller till enskilda företag.

Mindre eller större insatser

Miljönämnden kan bidra med maximalt 50% av projektets kostnader, i praktiken är andelen ofta lägre. För mindre projekt som seminarier och liknande med stöd på högst 50 000 kronor, kan du använda den förenklade ansökningsblanketten.

Miljöchefen beslutar i ärenden stöd upp till  300.000 kronor. Ansökningar om större belopp måste tas upp i miljönämnden.

Skicka in i god tid

En ansökan som ska tas upp i miljönämnden måste ha kommit in till miljöavdelningen minst 5-6 veckor innan nämndens sammanträde.

Ansökan ska först hinna behandlas av handläggaren på miljöavdelningen. Sedan ska ärendet och beslutsförslaget skickas med i handlingarna till nämndens ledamöter i god tid inför mötet.

Om din ansökan inte är komplett från början kan handläggningen ta längre tid.

Miljönämndens sammanträdestider, se politikens mötestider

Projekt som drivs som ska delrapporteras eller avslutas

 

 


 

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{m