Till dig som driver projekt med stöd av miljönämnden

www.vgregion.se/drivaprojekt

För dig som har beviljats medel från miljönämnden för att driva ett projekt gäller vissa krav. Både i beslut och villkorsbilaga framgår vad som förväntas. När projektet är avslutat ska resultaten rapporteras.  

Här hittar du information om krav på att du visar att Västra Götalandsregionen är finansiär av projektet. Här finns också blanketter för redovisning och rapportering. 

OBS! Kanske har du en blankett nedladdad sedan förut, men tänk på här finns de senaste versionerna!

Delrapportering

Under längre projekt krävs som regel en deltids lägesrapport och att du rekvirerar medel under projektperioden.

Slutrapportering

Det krävs en slutlig rapport om resultaten av insatsen eller projektet, när det avslutas. Berätta framförallt vad som varit framgångsfaktorer som har bidragit till att projektet lyckats.

Men ange gärna vad som var eventuella hinder för genomförandet eller optimalt result. Detta för att vi ska kunna samla erfarenheter och insikter som kan vara till nytta även för andra!

Rekvisition

För att rekvirera pengarna från miljönämnden finns en blankett för den ekonomiska redovisningen av projektet. 

Välkommen att kontakta din handläggare på miljöavdelningen om du behöver råd! 

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m