Miljönämndens beslut

Här kan du se alla miljöprojekt som miljönämnden har intierat eller beviljat stöd till. Vill du veta mer kan du se projektens webbsidor eller läsa ansökan eller beslut genom söka på miljönämnden och projektets diarienummer i Västra Götalandsregionens diarium.

Miljönämndens handlingarPublikationer och rapporter från projekt

Tidigare beviljade miljöprojekt

 • Miljöprojekt 2016

  För varje projekt som miljönämnden beviljat medel till under 2016 visas projektets namn och inriktning, den sökande (övriga finansiärer inom parentes), diarienummer och miljöavdelningens kontaktperson*. Projekten är listade efter diarienummer. Medel ti......

 • Miljöprojekt 2015

  För varje projekt som miljönämnden beviljat medel till under 2015 visas projektets namn och inriktning, den sökande (övriga finansiärer inom parentes), diarienummer och miljöavdelningens (f d miljösekretariatets) kontaktperson*. Projekten är listade......

 • Miljöprojekt 2014

  För varje projekt som miljönämnden beviljat medel till under 2014 visas projektets namn och inriktning, den sökande (övriga finansiärer inom parentes), diarienummer och miljösekretariatets kontaktperson*. Projekten är listade efter diarienummer. Sol i......

 • Miljöprojekt 2013

  För varje projekt som miljönämnden beviljat medel till under 2013 visas projektets namn och inriktning, den sökande (övriga finansiärer inom parentes), diarienummer och miljösekretariatets kontaktperson*. Projekten är listade efter diarienummer.......

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m