Miljöprojekt 1999

För varje projekt som har beviljats medel av miljönämnden under 1999 anges nedan projektets namn, inriktning, den sökande (övriga finansiärer inom parentes) diarienummer och miljösekretariatets kontaktperson*.

"Miljöutmanare -99 i Sjuhärad" Ge företag och andra arbetsplatser möjlighet att stegvis bygga upp sin miljökompetens i samarbete med varandra. Ett ökat miljömedvetande och olika miljöåtgärder kan vara början till införande av ett komplett miljöledningssystem. Marks kommun (övriga kommuner i Sjuhärad) /LO  

"Bottenlöst" En kortfilm om slöseriet med jordens resurser. Flis Film
(Film i Väst, Sveriges Television) 055-1999/PH

"Miljö- och hälsoskyddsförbundet Göteborgs och Bohus län"
Bidrag för 1999 års verksamhet i förbundet där medlemmarna består av politikerna i kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder. 55-1999/PH

"Omhändertagande av förpackningsavfall från allmäntandvårdskliniker i Göteborg". Försök att samutnyttja den befintliga transportorganisationen på SU som normalt levererar materiel, även för att frakta utsorterat återvinningsmaterial från de 26 tandvårdsklinikerna i Göteborg. Folktandvården. 63-1999/LO

"Friskare hav" Återskapande av en levande innerskärgård vid Valöbron och Vanarna. Strömstads kommun (Miljödepartementet, Vattendomstolen, Länsstyrelsen). 64-1999/PH

"Våtmarker och skyddszoner inom Gullmarens avrinningsområde"  Projektet ska minska belastningen av näringsämnen på vattendragen och i Gullmaren genom att anlägga våtmarker och skyddszoner mellan jordbruksmarken och vattendragen. Färgelanda kommun (Miljödepartementet, EU Mål 5B, Länsstyrelsen. Munkedal, Dals Ed, Kommunalförbundet Dalsland). 25/44-1999/PH Projekt våtmarker och skyddszoner

"Våtmarker och skyddszoner i Dalbergså och Holmsåns avrinningsområde"  Ett projekt för att minska näringstillförseln till Vänern och Västerhavet via Dalbergså och Holmsån. Mellerud, Vänersborg, och Dalbergså/ Holmsåns Vattenvårdsförbund. (Miljödepartementet, EU Mål 5B, Länsstyrelsen). 25/44-1999/PH

"Kretslopp och biogas /Biogas i Skövde"  Produktion av biogas från biologiskt avfall för personbilar samt kraftvärmepaket. Bystaden i Skaraborg AB (Miljödepartementet) 52-1999/LO

* PH= Peter Holmberg,  PerH= Per Hörberg, LO= Leif Olofsson,
IH= Ingrid Horner,TÖ= Tomas Österlund

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m