Internationellt miljösamarbete

www.vgregion.se/internationelltmiljosamarbete

Build with CaRe partners

Partner från 17 organisationer i fem länder var med i EU-projektet Build with CaRe.

Internationell policy styr

Västra Götalandsregionens senaste internationella policy antogs februari 2009 av regionfullmäktige. Vi ska ha goda internationella kontakter, och samverka med vår omvärld. Vi vill både dela med oss och ta tillvara andras kunskaper och kompetens. 

Medlem i ENCORE

Västra Götalandsregionen är medlem i nätverket Environmental Conferences of Regions of Europe, ENCORE.

Dessutom medverkar vi i Network of Regional Governments for sustainable development, NRG4SU.

Internationella miljöprojekt

En del av de projekt miljönämnden delfinansierar inom regional miljöutveckling och miljöteknik, bland annat på energi- och transportområdet, sker med internationellt samarbete. 

 

EU-portal Västra Götaland

www.vgregion.se/eu - en virtuell arena för utbyte av EU-relaterad information, erfarenhet och kunskap framtagen i samverkan med Västra Götalands kommuner/kommunalförbund

Miljöprojekt

Exempel på EU-projekt om miljö där Västra Götalandsregionen medverkat

Avslutade

EU-portal

uiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m