Internt miljöarbete

www.vgregion.se/interntmiljoarbete

Miljöporgram 2014-2016
Västra Götalandsregionens miljöarbete enligt miljöprogrammet för 2014-2016 som handlar om både miljö, hälsa.och ekonomi.

Västra Götalandsregionens miljöpåverkan och resursanvändning är betydande. Målen i vårt nuvarande miljöprogram gäller för alla våra egna verksamheter året ut. Sedan gäller ny miljöplan 2017-2020.

En av landets största arbetsgivare

Västra Götalandsregionen är med drygt 50.000 anställda en av de största arbetsgivarna i Sverige. Våra olika arbetsplatser och verksamheter innebär en påverkan på miljön.

Internt miljöprogram 2014-2016

Miljöprogrammet är ett viktigt dokument för alla som arbetar inom Västra Götalandsregionen. Med tydliga mål och konkreta åtgärder kan vi tillsammans skapa en bättre miljö och bättre hälsa – för oss och för kommande generationer.

De privata verksamheter som ingår i VG Primärvård arbetar efter samma miljökriterier som de offentliga vårdcentralerna i Närhälsan.

Västra Götalandsregionens dubbla miljöuppdrag

  •  Vi ska ha ett ambitiöst miljöarbete i våra verksamheter som syftar till att vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling genom mål om låg klimatpåverkan, låg förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen samt en hållbar resursanvändning. En hållbar utveckling globalt och som främjar Västra Götaland.
  • Vi ska driva regional miljöutveckling med näringsliv, kommuner, universitet och andra aktörer i Västra Götaland. Det gör vi genom att ta initiativ till och stödja olika insatser och projekt.

Se miljöutbildningar och andra händelser i kalender miljö

Klimatväxling

Skapa trovärdighet

Ett framgångsrikt miljöarbete i våra egna verksamheter är viktigt för Västra Götalandsregionens trovärdighet i samarbetet med andra partner inom tillväxt och utveckling.

Aktuellt miljö internt

Om Västra Götalandsregionens egna miljöarbete internt i organisationen. Skicka gärna tips till oss!


Miljöpolicy


Allt arbete inom Västra Götalandsregionens samtliga verksamheter ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande.

Vi åtar oss att följa lagar och andra förekommande krav.

Genom ständiga förbättringar förebygger och minskar vi den negativa miljöpåverkan som beror på vår verksamhet.

Vi ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat.

Regionfullmäktige 1999, senast reviderad 2004.

Miljöpolicy

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m