Internt miljöarbete

www.vgregion.se/interntmiljoarbete


Västra Götalandsregionens miljöarbete enligt miljöplanen för 2017-2020 som handlar om både miljö, hälsa.och ekonomi.

Västra Götalandsregionens miljöpåverkan och resursanvändning är betydande. Målen i vår miljöplan 2017-2020 gäller för alla våra egna verksamheter.

En av landets största arbetsgivare

Västra Götalandsregionen är med fler än 53.000 anställda en av de största arbetsgivarna i Sverige. Våra olika arbetsplatser och verksamheter innebär en påverkan på miljön.

Intern miljöplan 2017-2020

Miljöplanen är ett viktigt dokument för alla som arbetar inom Västra Götalandsregionen. Med tydliga mål och konkreta åtgärder kan vi tillsammans skapa en bättre miljö och bättre hälsa – för oss och för kommande generationer.

De privata verksamheter som ingår i VG Primärvård och Vårdval Rehab arbetar efter samma miljökriterier som de offentliga vårdcentralerna i Närhälsan.

Västra Götalandsregionens dubbla miljöuppdrag

  •  Vi ska ha ett ambitiöst miljöarbete i våra verksamheter som syftar till att vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling genom mål om låg klimatpåverkan, låg förekomst av miljö- och hälsofarliga ämnen samt en hållbar resursanvändning. En hållbar utveckling globalt och som främjar Västra Götaland.
  • Vi ska driva regional miljöutveckling med näringsliv, kommuner, universitet och andra aktörer i Västra Götaland. Det gör vi genom att ta initiativ till och stödja olika insatser och projekt.

Se miljöutbildningar och andra händelser i kalender miljö

Klimatväxling

Skapa trovärdighet

Ett framgångsrikt miljöarbete i våra egna verksamheter är viktigt för Västra Götalandsregionens trovärdighet i samarbetet med andra partner inom tillväxt och utveckling.

Aktuellt miljö internt

Om Västra Götalandsregionens egna miljöarbete internt i organisationen. Skicka gärna tips till oss!


Miljöpolicy


Allt arbete inom Västra Götalandsregionens samtliga verksamheter ska vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling, där hushållning med resurser och kretsloppsanpassning är vägledande.

Vi åtar oss att följa lagar och andra förekommande krav.

Genom ständiga förbättringar förebygger och minskar vi den negativa miljöpåverkan som beror på vår verksamhet.

Vi ska vara föregångare i miljöarbetet, som ska bedrivas systematiskt och strukturerat.

Regionfullmäktige 1999, senast reviderad 2004.

Miljöpolicy

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m