Ansvar och organisation

Miljöplanen omfattar alla Västra Götalandsregionens förvaltningar och bolag men också verksamheter som arbetar på deras uppdrag.

Varje nämnd och styrelse ska i sitt miljöledningssystem ta hänsyn till målen i miljöplanen. Utöver det kan man anta egna miljömål och åtgärder.

Att följa miljölagstiftningen är grundläggande för miljöarbetet.

Miljönämnden och miljöavdelningen, Koncernkontoret

Miljönämnden stödjer verksamheterna med kompetens och samordning av övergripande strategiska miljöarbetet. Detta görs för att vinna koncernnytta och för att Västra Götalandsregionen ska vara ledande i att minska den negativa miljöpåverkan från den egna organisationen. Miljönämnden ska:

  • säkerställa uppföljning och utvärdering av miljöprogrammet på koncernnivå
  • initiera nya åtgärder där det behövs för att målen ska nås
  • kommunicera resultat
  • föreslå korrigerande åtgärder.

Utveckling i Västra Götaland

Miljönämndens roll och uppdrag är också att samverka och ta initiativ till långsiktigt hållbara utvecklingsinsatser på miljöområdet i Västra Götaland tillsammans med kommuner, näringsliv och olika organisationer, samtidigt som nya jobb skapas. 

Kontakt

Verksamheternas miljösidor

Vill du veta mer om Västra Götalandsregionens egna interna miljöarbete kontakta miljöchef Helena L Nilsson,    telefon 010-441 40 28 eller mobil 0706 - 63 09 18

Läs mer

Miljöstipendium

VGR interna miljöstipendium delas ut till den som gjort något extra i miljöarbetet inom vår organisation.

Miljöstipendium

uiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m