Lagbevakning miljö

www.vgregion.se/lagbevakningmiljo


Enligt ISO 14 001, miljödiplomering och miljölagstiftning ska alla verksamheter identifiera och ha tillgång till tillämpliga lagkrav och andra krav som har samband med dess betydande miljöaspekter.

Miljöavdelningen Koncernkontoret samordnar en tjänst för lagbevakning inom miljöområdet.

Tjänst för lagbevakning miljö

Sedan 2009 och fram till våren 2016 har excelbaserade listor använts för lagbevakning inom miljöområdet. Från och med vecka 51 2016 finns dessa listor online (möjlighet att exportera listorna som excelfiler finns).

Systemet testas och utvärderas under 2017.

För mer information och tillvägagångssätt för anslutning till tjänsten se dokument i högerkolumnen.

Kontakt

Om du har några frågor om lagbevakningen, kontakta 

Jens Strömberg,  , eller 010-441 40 30

Jonna Bjuhr Männer,  , eller 0700-85 28 20

Fel årtal i faktura

Ni har nyligen fått två fakturor för lagbevakning 2016.

Tyvärr skrev Ekonomiservice som gör fakturorna fel årtal på den ena. Den faktura som är daterad i slutet av januari avser 2015, den andra avser den lista som levererades 2016.

uiqt|wBqvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{mrmv{5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvvi5jr}pz5uivvmzH%vozmoqwv5{mrwvvi5jr}pz5uivvmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m