Lagbevakning miljö

www.vgregion.se/lagbevakningmiljo


Enligt ISO 14 001, miljödiplomering och miljölagstiftning ska alla verksamheter identifiera och ha tillgång till tillämpliga lagkrav och andra krav som har samband med dess betydande miljöaspekter.

Miljöavdelningen Koncernkontoret samordnar en tjänst för lagbevakning inom miljöområdet.

Tjänst för lagbevakning miljö

Sedan 2009 och fram till våren 2016 har Excelbaserade listor använts för lagbevakning inom miljöområdet. Från och med vecka 51 2016 finns dessa listor online och det finnsmöjlighet att exportera listorna som ExcelfilerOnline lagbevakning miljö

Systemet testas och utvärderas under 2017.

För mer information om hur re verksamhets kan ansluta till tjänsten se Dokumentruta .

Kontakt

Jens Strömberg
Miljöstrateg internt miljöarbete
 
Telefon 010-441 40 30, mobil 0700-82 26 77

Jonna Bjuhr Männer
Miljöstrateg internt miljöarbete
 
Mobil 0700-85 28 20 

uiqt|wBrmv{5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{mrmv{5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvvi5jr}pz5uivvmzH%vozmoqwv5{mrwvvi5jr}pz5uivvmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m