Lagbevakning miljö

www.vgregion.se/lagbevakningmiljo


Enligt ISO 14 001, miljödiplomering och miljölagstiftning ska alla verksamheter identifiera och ha tillgång till tillämpliga lagkrav och andra krav som har samband med dess betydande miljöaspekter.

Miljöavdelningen Koncernkontoret samordnar en tjänst för lagbevakning inom miljöområdet. Hittills har den bestått i två lagförteckningar per år med nyheter för olika typer av verksamheter.

Men i höst kommer ingen ny lista för er som haft denna tjänst.

Revidering av tjänsten för lagbevakning

För närvarande pågår en revidering av tjänsten. Det beror på att

  • ett nytt ramavtal för miljökonsulter är på plats vilket gör att vi måste byta leverantör
  • flera verksamheter har efterfrågat förbättringar i tjänsten.

Revideringen beräknas vara klar i slutet av 2016. Då kommer information om den nya tjänsten samt om och i vilken utsträckning privata verksamheter som arbetar på uppdrag av VGR kan ansluta sig.

Kontakt

Om du har några frågor om lagbevakningen, kontakta Jens Strömberg,  , eller 010-441 40 30. 

Fel årtal i faktura

Ni har nyligen fått två fakturor för lagbevakning 2016.

Tyvärr skrev Ekonomiservice som gör fakturorna fel årtal på den ena. Den faktura som är daterad i slutet av januari avser 2015, den andra avser den lista som levererades 2016.

uiqt|wBqvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{mrmv{5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m