Lagbevakning miljö

www.vgregion.se/lagbevakningmiljo


Enligt ISO 14 001 och miljödiplomeringen ska alla verksamheter identifiera och ha tillgång till tillämpliga lagkrav och andra krav som har samband med dess betydande miljöaspekter.

Gemensam tjänst för alla verksamheter

Vi samordnar en tjänst för en skräddarsydd lagbevakning inom miljöområdet för olika verksamheter. Varje förvaltning och bolag inom Västra Götalandsregionen kan beställa tjänsten. Även de privata verksamheter som ingår i Västra Götalandsregionens primärvård (VG PV) kan utnyttja tjänsten. 

Kostnad

Varje verksamhet betalar en årlig avgift där två uppdaterade lagföretckningar ingår, en i början på året och en på hösten.

Ju fler verksamheter som använder laglistorna desto billigare blir det för var och en. Kostnaden för de minsta verksamheter ligger nu under 2 000 kronor per år. Fakturering görs en gång per år i november-december.

Lagförteckningar

Vi tillhandahåller sex olika lagförteckningar för Västra Götalandsregionens verksamheter. Alla identifierade miljölagar finns med, beroende på typ av verksamhet :

  • Administrativa enheter, kultur och skolor
  • Fastighet
  • Naturbruk och botaniska
  • Primärvård och tandvård
  • Sjukhus
  • Regionservice

Lagförteckningarna skickas i Excelformat. Filen innehåller en flik med instruktioner för sökning med mera, och en flik med själva listan på de olika lagarna och deras innehåll.

Koppla till egna rutiner

Det finns också en kolumn där det är meningen att verksamheten ska notera sina egna rutiner kopplade till olika bestämmelser.

Underlag för intern kurs och presentation av lagbevakningstjänsten 

Kontakt

Om du vill beställa lagbevakningstjänsten eller har några frågor om den, kontakta Jens Strömberg,  , eller ring 010-441 40 30. 

uiqt|wBqvozql5pwzvmzH%vozmoqwv5{mrmv{5{|zwujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m