Miljöplan 2017-2020 för våra egna verksamheter

www.vgregion.se/miljoplan

 

Målområden i vår gemensamma miljöplan som gäller till och med 2020 - se listan med länkar till varje område

Västra Götalandsregionens miljöarbete syftar till att vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling.

Ett framgångsrikt miljöarbete i våra verksamheter stärker vår trovärdighet och visar att vi tar ansvar i arbetet med att skapa en bättre miljö och bättre hälsa – för oss och för kommande generationer.

Västra Götalandsregionens miljöplan omfattar alla Västra Götalandsregionens förvaltningar, bolag och verksamheter som arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen..

Mer om miljöplanen

Miljöplanen finns upptryckt i en kortversion. Planen i sin helhet finns enbart som pdf. Se båda versionerna i ruta "Dokument". Kortversion kan beställas via www.vgregion.se/bestall

Se vad som är nytt i miljöplanen

uiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m