Miljöprogram 2014-2016 för våra egna verksamheter

www.vgregion.se/miljoprogram

 

Målområden i vårt gemensamma miljöprogram 2014-2016 - se listan med länkar till varje område i högerspalten

Västra Götalandsregionens miljöarbete syftar till att vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling.

Ett framgångsrikt miljöarbete i våra verksamheter stärker vår trovärdighet och visar att vi tar ansvar i arbetet med att skapa en bättre miljö och bättre hälsa – för oss och för kommande generationer.

Västra Götalandsregionens miljöprogram för 2014-2016 som antogs av regionfullmäktige i november 2013, omfattar alla Västra Götalandsregionens förvaltningar, bolag och verksamheter som arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Mer om miljöprogrammet

Miljöprogrammet finns inte upptryckt i sin helhet. Det finns dock en kortversion som kan beställas via www.vgregion.se/bestall Se båda versionerna i ruta "Dokument" till höger.

Kommande miljöplan 2017-2020

Miljönämnden beslutade i mars 2015 om ett projekt för att ta fram det kommande miljöplan (OBS nytt namn) som ska gälla för nästa fyraårsperiod. I projektgruppen har ingått både en politisk styrgrupp och tjänstemän från miljöadelningen på Koncernkontoret. Miljösamordnare och nyckelpersoner inom målområdena har också medverkat i arbetet.

Det förslag som togs fram under 2015, skickades på remiss våren 2016. Antagandet planeras till oktober 2016 och den nya miljöplanen börjar i så fall börja gälla 2017.

Nyhet om att förslaget till miljöplan gått på remiss våren 2016.

uiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m