Miljöprogram 2014-2016 för våra egna verksamheter

www.vgregion.se/miljoplan

 

Målområden i vårt gemensamma miljöprogram som gäller till och med 2016 - se listan med länkar till varje område i högerspalten

Västra Götalandsregionens miljöarbete syftar till att vara hälsofrämjande och bidra till en hållbar utveckling.

Ett framgångsrikt miljöarbete i våra verksamheter stärker vår trovärdighet och visar att vi tar ansvar i arbetet med att skapa en bättre miljö och bättre hälsa – för oss och för kommande generationer.

Västra Götalandsregionens nuvarande miljöprogram för 2014-2016, omfattar alla Västra Götalandsregionens förvaltningar, bolag och verksamheter som arbetar på uppdrag av Västra Götalandsregionen..

Mer om miljöprogrammet

Miljöprogrammet finns upptryckt i en kortversion. Programmet i sin helhet finns enbart som pdf. Se båda versionerna i ruta "Dokument". Kortversion kan beställas via www.vgregion.se/bestall

Kommande miljöplan 2017-2020

Regionfullmäktige antog en ny miljöplan (OBS nytt namn) i oktober 2016 och den börjar börja gälla 2017. Se i ruta "Dokument".Se vad som är nytt i miljöplanen

uiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m