Livsmedel

www.vgregion.se/miljomallivsmedel

GöteborgsOperans restaurnag är Svanenmärkt.

Inom Västra Götalandsregionen serveras ca 4 300 000 måltider per år. Genom att välja ekologisk mat kan vi minska användningen av kemiska bekämpningsmedel och genmodifierade organismer (GMO) och samtidigt ställa krav på djurhållningen.

Att välja råvaror efter årstid, öka andelen vegetarisk mat och minska på köttet och reducera matsvinn är andra exempel på hur vi kan minska både miljöpåverkan och kostnader.

Långsiktigt mål

Andelen ekologiska livsmedel ska år 2020 vara 50 procent av den totala livsmedelsbudgeten.

Mål 2016

Andelen ekologiska livsmedel uppgår till minst 40 procent av den totala livsmedelsbudgeten.

Uppföljning mål 2016

Målet följs upp med nyckeltalet andel ekologiska livsmedel, i procent.

Åtgärder

  • Alla nämnder och styrelser ska ta hänsy till det 40-procentiga målet för ekologiska livsmedel.
  • Alla nämnder och styrelser ska välja ut och byta konventionella råvaror mot ekologiska med så stor miljönytta och så liten merkostnad som möjligt.

Effekter

Miljö

Genom  mer ekologisk mat minskar spridningen av miljö- och hälsofarliga ämnen. Ekologisk produktion av livsmedel gynnar biologisk mångfald. Genom mer vegetariskt och mindre kött på menyn minskas resusrbehov och klimatpåverkan.

Hälsa

Genom att öka andelen ekologiska livsmedel får man hälsofrämjande effekter för människor i köken, men också för Västra Götalandsregionens invånare och vårdtagare genom att maten innehåller mindre mängd miljö- och hälsofarliga ämnen.

Ekonomi

Ekologiska varor är ibland är dyrare vilket kan ge en merkostnad. Men man kan spara pengar genom att minska matsvinnet. Större andel vegetabilier och mindre andel kött kan också ge pengar över till att köpa mer ekologiskt. Västra Götaland kan öka sin konkurrenskraft genom en hållbar livsmedelsförsörjning.

Miljömål livsmedel

Kontakt

Har du frågor om våra gemensamma miljömål? Kontakta miljöchef Helena L Nilsson,   eller telefon 010-441 40 28/ mobil: 0706 - 63 09 18

Resultat av miljömålsarbetet

uiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m