Publikationer internt miljö

VGR miljöfilmer på Youtube 

Västra Götalandsregionen lägger filmer om miljö på Youtube i kanalen "vgrmiljo"

Här hittar du till filmer, rapporter och annnat informationsmaterial som miljösekretariatet har publicerat om det strategiska interna miljöarbetet i Västra Götalandsregionens egna verksamheter.

Miljöplan och mål

Våra filmer om det interna miljöarbetet

Vi har nu också filmer för att inspirera oss att nå våra mål i miljöprogrammet. De ligger i vår Youtubekanal med adressen "vgrmiljo".

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin om VGR`s miljöarbete ( 2014) .om utmaningarna och vilka prioriteringar vi gör för att nå målen i vårt miljöprogram. Västra Götalandsregionen ska fortsätta att vara ett föredöme.

Minskad energiåtgång och mer förnybar energi (2014)  Hans Bjurbäck, Västfastigheter och Marianne Wallgren på SU beskriver sina målmedvetna satsningar som gett goda resulat för minskat fossilberoende..

Minskat matsvinn och mer ekologisk mat (2014) Linda Martinsson och Erika Moberg från måltidsverksamheten, Regionservice berättar hur man strategiskt planerar för ständiga förbättringar kring maten. 

Mindre kemikalier i våra möbler och ökat återbruk (2014) Brita Nordblad , Närhälsan och Amalia Jakobsson, Sahlgrenska universitetssjukhuset berättar hur vi kan nå miljömålen genom att köpa möbler utan miljö- och hälsofarliga kemikalier och genom återbruk av möbler.

Transporter med förnybara bränslen (2015) Hanna Björk, miljöstrateg på Västtrafik och Mikael Forslund, förvaltningschef Habilitering och Hälsa ger exempel på strävan efter minskat fossilberoende i kollektivtrafik och tjänsterresor.

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m