Styrning och samverkan

Det behövs bra arbetssätt och verktyg för ett effektivt och strukturerat miljöarbete.     

Miljöplanen ligger till grund för prioriteringar för budgetarbetet, både på central nivå och på förvaltnings- och bolagsnivå.

Alla förvaltningar och bolag ska ha ett miljöledningssystem.

Miljöplanens mål och åtgärder ska arbetas in i beställningsarbetet gentemot externa utförare samt vara underlag för upphandling och inköp.

Alla anställda ska ha kunskap om miljöarbetet.

 

Kontakt

Vill du veta mer om det strategiska miljöarbetet inom vår organisation? Kontakta miljöchef Helena L Nilsson,   eller telefon 010-441 40 28, mobil: 0706 - 63 09 18

Miljöstipendium

VGR interna miljöstipendium delas ut till den som gjort något extra i miljöarbetet inom vår organisation.

Miljöstipendium

uiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{mqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m