Miljöledning och miljödiplomering

www.vgregion.se/miljoledning

Ständigt pågående förbättring

Miljöaspekterna är en del av ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Enligt Västra Götalandsregionens miljöpolitiska program ska alla förvaltningar ha ett miljöledningssystem som motsvarar ISO 14001. Primär- och tandvård liksom mindre, administrativa verksamheter kan istället bli miljödiplomerade. De senast antagna kriterierna gäller 2017-2020.

Miljöledningssystem

Västra Götalandsregionen har tagit fram rutiner och mallar för fullskaliga miljöledningssystem för sjukhus med flera större verksamheter. Dessa finns tillgängliga på VGR gemensamma miljösidor på intranätet.

Miljödiplomering för primärvård och tandvård

Västra Götalandsregionen har ett system för miljödiplomering av primärvård och tandvård som ett alternativ till den mer omfattande certifieringen. Kravet på diplomering omfattar både Närhälsan och privata vårdgivare inom VG Primärvård och Vårdval Rehab.

Miljödiplomering av administrativa förvaltningar och bolag

Primär- och tandvårdens och administrativa enheter kan också bli miljödiplomerade. Andra  så kallade administrativa förvaltningar och bolag med begränsad  miljöpåverkan kan också miljödiplomera sig.

Revision

Revisionen av våra verksamheters miljöarbete görs av en upphandlad extern revisionsbyrå. Privata vårdgivare kan välja denna eller annan med likvärdig kompetens enligt särskilda krav. 

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m