Miljöledning och miljödiplomering

www.vgregion.se/miljoledning

Ständigt pågående förbättring

Miljöaspekterna är en del av ett ständigt pågående förbättringsarbete.

Enligt Västra Götalandsregionens miljöpolitiska program ska alla förvaltningar ha ett miljöledningssystem som motsvarar ISO 14001. Primär- och tandvård liksom mindre, administrativa verksamheter kan istället bli miljödiplomerade.

Miljöledningssystem

Rutiner och mallar för fullskaliga miljöledningssystem för sjukhus med flera större verksamheter, har tagits fram för Västra Götalandsregionens miljöledningssystem. Dessa finns endast tillgängliga på intranätet.

Miljödiplomering för primärvård och tandvård

Västra Götalandsregionen har ett system för miljödiplomering av primärvård och tandvård, som ett alternativ till den mer omfattande certifieringen. Primär- och tandvårdens administrativa enheter kan också bli miljödiplomerade. Kravet på diplomering omfattar både Närhälsan och privata vårdgivare inom VG Primärvård.

Miljödiplomering av administrativa förvaltningar och bolag

Från 2014 kan administrativa förvaltningar och bolag med mindre miljöpåverkan miljödiplomera sig enligt nya, särskilda kriterier.

Revision

Revisionen av våra verksamheters miljöarbete görs av en upphandlad extern revisionsbyrå. Privata vårdgivare kan välja denna eller annan med likvärdig kompetens enligt särskilda krav. 

uiqt|wBuqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnw5uqtrwH%vozmoqwv5{muqtrwH%vozmoqwv5{m